Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.84
713.88   (+0.54%)
GTGD :   1,740.9 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.58
89.13   (+0.65%)
GTGD :   313.3 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.17
57.53   (+0.29%)
GTGD :   71.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +5.93
679.46   (+0.88%)
GTGD :   576.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +2.13
167.05   (+1.29%)
GTGD :   175.6 tỷ VNĐ
Ngân hàng TMCP Phương Tây
Mã chứng khoán:      WB      5.00      +0.50 (+11.11%)      (cập nhật 17:30 26/04/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Ngân hàng
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 402.51
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.02
ROS (%) 0
ROE (%) 3.95
ROA (%) 0.59
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 403
P/E 0.02
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
05/10 5 +0.50 (+11.11%) 0 0
21/06 5 -0.15 (-3.23%) 0 0
18/06 5 -0.15 (-3.13%) 0 0
13/06 5 +0.30 (+6.67%) 0 0
13/05 5 -0.05 (-1.10%) 0 0
10/04 5 -0.36 (-7.33%) 0 0
27/08 5 +0.20 (+4.18%) 0 0
25/08 5 -0.40 (-7.84%) 0 0
24/08 5 -16.39 (-76.22%) 0 0
23/08 22 +11.46 (+114.17%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ABBANK OTC 7 +0.09 190 0
CMFC OTC 11 -4.83 0 0
DABANK OTC 8 -1.00 0 0
OJBANK OTC 3 -3.50 0 0
EABANK OTC 4 +0.58 0 0
EVNF OTC 5 +0.60 0 0
FCB OTC 5 -4.59 0 0
GB OTC 5 -0.50 0 0
VCBANK OTC 5 -1.00 0 0
HDBANK OTC 11 +0.05 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: