Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.71
648.59   (-0.11%)
GTGD :   1,771.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.48
83.52   (-0.57%)
GTGD :   423.3 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.70
56.48   (-1.23%)
GTGD :   59.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.47
634.68   (+0.23%)
GTGD :   977.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.60
151.41   (-0.40%)
GTGD :   153.0 tỷ VNĐ
Ngân hàng TMCP Phương Tây
Ngân hàng TMCP Phương Tây
Mã chứng khoán:      WB      4,000      +1,000 (+25.00%)      (cập nhật 12:00 21/03/2014)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Ngân hàng
Đồ thị giá

chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E 0.02
EPS 403
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 300,000,000
ROE 3.95%
ROA 0.59%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: