2:12 PM 5-5-2015
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ

CPI tháng 5 sẽ tăng 0,96%?

Theo dự báo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, kinh tế 4 tháng đầu năm đã cho thấy rõ xu hướng tăng trưởng hồi phục. Dự báo...