5:21 PM 30-9-2014
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ

Bức tranh kinh tế 'sáng' dần

Nhiều số liệu thống kê khả quan đã được công bố tại cuộc họp giao ban, điểm lại tình hình sản xuất, xuất khẩu và đầu tư 9 tháng...