Logo Vinacorp

VN-Index :   +8.04
640.30   (+1.27%)
GTGD :   2,390.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.43
85.15   (+0.51%)
GTGD :   504.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.21
58.01   (-0.36%)
GTGD :   70.1 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.55
626.34   (+0.73%)
GTGD :   1,135.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.65
152.39   (+0.43%)
GTGD :   222.9 tỷ VNĐ
Tin mới

Vụ trưởng Vụ tín dụng: Tín dụng bằng ngoại tệ giảm 4,64% là phù hợp

Tài chính ngân hàng  |   CafeF  |   12 phút trước

Ông Nguyễn Tiến Đông - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các Ngành kinh tế, NHNN cho biết, xu hướng này cũng phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô và định hướng điều hành của NHNN khi hoạt động sản xuất - kinh doanh đang được cải thiện và chủ trương của Chính phủ về hạn chế tình trạng đô la hóa.

Công nhận hợp pháp ứng dụng Grab, Uber...

Doanh nghiệp  |   BizLive  |   11 giờ trước

Chiều 1/7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Thị trường
VN-Index +8.04 640.30 (+1.27%)
HNX-Index +0.43 85.15 (+0.51%)
UPCOM-Index -0.21 58.01 (-0.36%)
VN30-Index +4.55 626.34 (+0.73%)
HNX30-Index +0.65 152.39 (+0.43%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40