10:52 PM 28-4-2015
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ

Động lực IPO từ ACV

Đợt IPO của ACV được kỳ vọng sẽ góp phần tạo sức lan tỏa thúc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa 289 doanh nghiệp nhà nước trong...