12:55 AM 21-10-2014
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ

Tăng vốn làm gì?

Cho dù môi trường kinh doanh đang hết sức khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn quyết định tăng vốn, thậm chí có doanh nghiệp...