Logo Vinacorp

VN-Index :   -3.09
671.54   (-0.46%)
GTGD :   785.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.05
84.33   (-0.06%)
GTGD :   181.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.20
56.13   (-0.35%)
GTGD :   33.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -3.95
661.30   (-0.59%)
GTGD :   441.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.27
154.50   (-0.18%)
GTGD :   79.5 tỷ VNĐ
Tin mới

Giám đốc Chiến lược VNPT: startup đừng chọn đường "đương đầu" với VNPT, FPT, Viettel

Doanh nghiệp  |   CafeF  |   2 giờ trước

Theo Giám đốc Chiến lược Tập đoàn VNPT Nguyễn Hữu Thái Hòa, khi khởi nghiệp cần phải biết tìm ra cho mình cơ hội lớn từ thị trường ngách, những mảng chưa ai làm, đừng đi vào những vấn đề lớn, cạnh tranh với những tập đoàn lớn như VNPT, Viettel, FPT với hàng chục nghìn nhân sự đã làm rồi.

Thị trường
VN-Index -3.09 671.54 (-0.46%)
HNX-Index -0.05 84.33 (-0.06%)
UPCOM-Index -0.20 56.13 (-0.35%)
VN30-Index -3.95 661.30 (-0.59%)
HNX30-Index -0.27 154.50 (-0.18%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40