6:36 PM 6-7-2015
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ

Cẩn trọng với nhập siêu

Qua 3 năm liên tục xuất siêu, Việt Nam đã cải thiện được cán cân thanh toán và dự trữ ngoại tệ. Tuy nhiên 6 tháng đầu năm nay,...