4:12 AM 25-5-2015
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ

Nợ công chưa vượt ngưỡng

Tổng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Việt Nam đã giải ngân trong năm 2014 là 5,42 tỉ USD, tương đương 115.153 tỉ đồng, vẫn...