Logo Vinacorp

VN-Index :   +1.26
724.78   (+0.17%)
GTGD :   277.3 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.10
91.28   (-0.11%)
GTGD :   37.74 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.18
57.39   (+0.31%)
GTGD :   9.45 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.26
693.75   (+0.04%)
GTGD :   41.97 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.20
167.26   (-0.12%)
GTGD :   24.021016146418 tỷ VNĐ
Công ty tài chính cổ phần Điện lực
Mã chứng khoán:      EVNF      4.00      +0.10 (+2.50%)      (cập nhật 12:00 24/08/2016)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Ngân hàng
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 1.125
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.01
ROS (%) 0
ROE (%) 9.54
ROA (%) 1.56
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 1.125
P/E 0.01
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ABBANK OTC 4 +1.50 190 0
CMFC OTC 6 0.00 0 0
DABANK OTC 4 +4.00 0 0
OJBANK OTC 5.5 +0.50 0 0
EABANK OTC 6 0.00 0 0
FCB OTC 5.857 -0.99 0 0
GB OTC 4.5 +0.90 0 0
VCBANK OTC 7 -2.67 0 0
HDBANK OTC 4.6 +0.60 0 0
KLBANK OTC 5.5 -0.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

- Thu xếp vốn và quản lý vốn

- Tín dụng doanh nghiệp và cá nhân

- Nhận tiền gửi có ký hạn

- Đầu tư và Hợp tác đầu tư

- Tư vấn tài chính hữu ích

- Bảo lãnh hỗ trợ kinh doanh

- Nhận ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: