Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.58
722.14   (+0.36%)
GTGD :   3645.38 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +1.47
91.37   (+1.64%)
GTGD :   708.14 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.14
57.52   (-0.24%)
GTGD :   111.66 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +11.36
689.32   (+1.68%)
GTGD :   1689.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +3.86
166.56   (+2.37%)
GTGD :   491.26602355271 tỷ VNĐ
Tổng công ty Việt Thắng
Mã chứng khoán:      VICOTEX      16.5      0.00 (0.00%)      (cập nhật 12:00 09/09/2014)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
24/05/2012 VICOTEX chi trả 20% cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt
28/04/2012 VICOTEX: 21/4 ĐHCĐ thường niên năm 2012
13/05/2011 Tông công ty Việt Thắng chi trả 20% cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt
17/04/2011 Tổng CT Việt Thắng được chào bán 6 triệu cp ra công chúng
24/03/2011 Vicotex sẽ phát hành cp xây nhà máy sợi 250 tỷ đồng
03/06/2010 VICOTEX: Thông báo ĐHCĐ thường niên năm 2010
21/11/2009 VICOTEX: Thông báo tạm chia cổ tức năm 2009
28/07/2009 VICOTEX: Thông báo đổi tên
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 4.936
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 27.28
ROA (%) 14.66
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 4.936
P/E 0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGTEX28 OTC 12.5 0.00 0 0
ASAC OTC 6 -2.00 0 0
ASECO OTC 32 0.00 0 0
BIGAMEX OTC 14 0.00 0 0
CENFI OTC 21 +6.50 0 0
CHIGAMEX OTC 11 -0.50 0 0
CLMG OTC 48.7 -33.70 0 0
CLSJC OTC 12.5 -12.50 0 0
COSMETIC OTC 11.5 -11.50 0 0
COTTDONA OTC 11.5 -11.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
- Sản xuất, mua bán sản phẩm bông , xơ , sợi vải , sản phẩm may mặc
 
- Mua bán máy móc thiết bị, phụ tùng, hoá chất, nguyên vật liệu ngành công nghiệp, ngành xây dựng .
 
- Xây dựng dân dụng, công nghiệp. Kinh doanh bất động sản
 
- Lắp đặt máy móc thiết bị ngành công nghiệp
 
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: