Logo Vinacorp

VN-Index :   -2.40
714.47   (-0.33%)
GTGD :   3,570.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.05
86.32   (+0.06%)
GTGD :   483.7 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.43
55.92   (+0.78%)
GTGD :   319.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -5.61
661.81   (-0.84%)
GTGD :   1,346.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.14
157.46   (-0.09%)
GTGD :   241.9 tỷ VNĐ
Công ty cổ phần 32
Công ty cổ phần 32
Mã chứng khoán:      ASECO      32,000      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 11/05/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
18/03/2009 ASECO: Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 6,800,000
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: Công Ty Cổ Phần 32

 

Tên giao dịch: 32 JOINT STOCK COMPANY

 

Tên viết tắt: 32JSC

 

Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng

 

 

Lịch sử hình thành và phát triển:

- Ngày 22/04/1980: Chủ nhiện Tổng cục Hậu cần ban hành Quyết định số: 83/QD- H16 về việc tách Nhà máy X28 thành 2 Xí nghiệp X28, và X32 trực thuộc Cục quân nhu. Ngày 22/04/1980 trở thành ngày thành lập Xí nghiệp X32 - Nay là Công ty cổ phần 32.

- Ngày 22/02/ 1992: Bộ trưởng quốc phòng ban hành Quyết định số 85A/ QD-QP, về việc chấn chỉnh kiện toàn xí nghiệp X32 thành Công ty Giày- May 32 trực thuộc Tổng cục Hậu cần

- Ngày 03/08/1993: Bộ trưởng Bộ quốc phòng ban hành Quyết định số: 461/QD-QP, về việc thành lập lại Công ty giày - may 32 theo Nghị định 388/HDBT ngày 20-11-1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

- Ngày  08/12/1997: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số: 1718/QD-QP, về việc đổi tên Công ty giày - may 32 thành Công ty 32.

- Ngày 01/07/2005: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số: 1357/QD- BQP, về việc cổ phần hoá Công ty 32 thuộc Tổng cục Hậu cần.

- Ngày 03/10/2007: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số: 2799/QD-BQP, về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty 32 thược Tổng cục Hậu cần thành công ty cổ phần với tên gọi:  Công ty cổ phần 32.

 - Ngày 08/01/2008: Công ty cổ phần 32 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (lần thứ 1). Đại hội đã thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng như: Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần 32; Bầu Hội đồng quản trị; và Ban kiểm soát.

 

Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất giày dép, hàng may mặc, sản phẩm nhựa;

- Sản phẩm, mua bán, gia công sản phẩm, nguyên phụ liệu, thiết bị phụ tùng ngành may- da giày - nhựa và bảo hộ lao động, đồng phục (không tái chế phế thải, tẩy nhuộm, hồ, in và không gia công hàng đã qua sử dụng).

- Kinh doanh bất động sản.

 

Các thành tựu đạt được:  

- Năm 2005, công ty đã vinh dự được: Đảng, Nhà nước tặng thưởng  Huân chương lao động hạng I; Nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng

- Năm 2006 được tổ chức UKAS cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2000

- Năm 2007 công ty đã được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam bình chọn là một trong 10 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cúp vàng thương hiệu Việt hội nhập WTO”.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: