Logo Vinacorp

VN-Index :   +5.96
716.55   (+0.84%)
GTGD :   3,358.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
86.86   (+0.38%)
GTGD :   489.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.23
55.31   (+0.42%)
GTGD :   290.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.96
671.52   (+0.59%)
GTGD :   1,380.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.51
158.75   (+0.32%)
GTGD :   216.3 tỷ VNĐ
Công ty Chứng khoán Thiên Việt
Công ty Chứng khoán Thiên Việt
Mã chứng khoán:      TVSC      10,000      +1,000 (+10.00%)      (cập nhật 12:00 01/12/2014)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
Đồ thị giá

chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E 0.01
EPS 937
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 43,000,000
ROE 9.42%
ROA 7.34%
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: CTCP Chứng khoán Thiên Việt

Tên giao dịch: THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: TVS

Vốn điều lệ : 430.000.000.000 đồng

Giấy phép thành lập và hoạt động : số 36/ UBCK - GPHĐKD do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25 tháng 12 năm 2006.

Lịch sử hình thành và phát triển:

Được thành lập theo Luật Chứng khoán và những quy định có liên quan về chứng khoán, giao dịch chứng khoán tại Việt Nam. TVS có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Vốn pháp định: 430 tỷ đồng
Ngày giao dịch đầu tiên tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội: 05-02-2007
Ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: 09-02-2007.

Ngành nghề kinh doanh :

- Môi giới chứng khoán

- Tự doanh chứng khoán

- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán

- Bảo lãnh phát hành chứng khoán

- Lưu ký chứng khoán.


   

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: