Logo Vinacorp

VN-Index :   +6.62
719.56   (+0.93%)
GTGD :   3467.74 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.13
89.9   (+0.14%)
GTGD :   437.34 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.06
57.66   (-0.10%)
GTGD :   111.98 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +11.36
689.32   (+1.68%)
GTGD :   1689.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.78
162.7   (+0.48%)
GTGD :   219.46582786537 tỷ VNĐ
CTCP Chứng khoán FLC
Mã chứng khoán:      FLCS      13.00      +2.00 (+15.38%)      (cập nhật 12:00 22/02/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Tài chính - Đầu tư
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 54.56
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.27
ROS (%) 0
ROE (%) 0.54
ROA (%) 0.37
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 54.56
P/E 0.27
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ABSC OTC 7.4 -0.10 0 0
ALCII OTC 15.3 0.00 0 0
APS HNX 2.4 0.00 0 0
APS HNX 0 -2.20 0 0
AVSC OTC 9.857 +4.14 0 0
BFIC OTC 3 0.00 0 0
BMSC OTC 2.5 +2,500.00 0 0
BUIC OTC 5 0.00 0 0
CFC UPCOM 0 -5.50 0 0
CLS UPCOM 0 0.00 -614 -13.52
Giới thiệu doanh nghiệp

- Môi giới chứng khoán

- Tư vấn đầu tư chứng khoán

- Tự doanh chứng khoán

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: