Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.52
707.83   (-0.21%)
GTGD :   3,181.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.24
85.88   (+0.28%)
GTGD :   442.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.18
54.92   (-0.33%)
GTGD :   124.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.38
668.10   (+0.06%)
GTGD :   1,446.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.29
156.07   (+0.19%)
GTGD :   195.2 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG)
Mã chứng khoán:      TNG      12,600      +300 (+2.38%)      (cập nhật 23:45 19/02/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 5.23
EPS 3,635
SLCP Niêm Yết 29,622,127
SLCP Lưu Hành 29,622,127
ROE 22.45%
ROA 4.92%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Số 434/1 đường Bắc Kạn - P.Hoàng Văn Thụ - Tp.Thái Nguyên - T.Thái Nguyên
Điện thoại: (84.280) 385 4462
Fax: (84.280) 385 2060
Email: info@tng.vn
Website: http://www.tng.vn