Logo Vinacorp

VN-Index :   +4.22
714.81   (+0.59%)
GTGD :   1,919.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.08
86.61   (+0.10%)
GTGD :   262.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.22
55.30   (+0.40%)
GTGD :   82.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.34
670.90   (+0.50%)
GTGD :   807.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.22
158.45   (+0.14%)
GTGD :   113.3 tỷ VNĐ
CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình
CTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình
Mã chứng khoán:      HNQB      0      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Đồ uống
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 3,200,000
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình

Vốn điều lệ: 32.000.000.000 đồng

Lịch sử hình thành và phát triển:
Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Bình tiền thân là Công ty CP Bia Rượu Quảng Bình, chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty CP ngày 10/11/2003 theo quyết định số 59/QĐ- UBND ngày 10/11/2003 của UBND tỉnh Quảng Bình.
Sau khi chuyển sang Công ty CP, doanh nghiệp thực hiện SXKD có hiệu quả, đời sống của UBCNLĐ ngày càng được ổn định và phát triển.
Được sự đồng ý của Bộ Công nghiệp, UBND tỉnh Quảng Bình, Công ty CP Bia Rượu Quảng Bình đã sáp nhập về là thành viên của Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội và trở thành Công ty con của TCT theo quyết định số 2092/QĐ-TCCB của Bộ Công nghiệp ngày 11/8/2004.
Sau khi ổn định tổ chức, sắp xếpdoanh nghiệp, được sự đồng ý của HDGT Tổng Công ty, Công ty CP Bia - Hà Nội - Quảng Bình đã tiến hành dự án đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ nâng công suất từ 5 triệu lên 20 triệu lít bia/năm. Dự án được triển khai tháng 12/2005 đến tháng 6/2006 hoàn thành giai đoạn I và đưa vào SXKD có hiệu quả. Đến nay Công ty đã hoàn thành dự án và tiến hành SXKD với công suất tối đa, tổng kết năm 2006 và 6 tháng đầu năm 2007 Công ty được TCT đánh giá là đơn vị có tốc độ phát triển nhanh nhất trong hệ thống các đơn vị thành viên của TCT Bia - Rượu - NGK Hà nội.

Ngành nghề kinh doanh:
Sản xuất đồ uống ( Bia - Rượu - Nước Giải khát

Xuất nhập khẩu dây chuyền sản xuất, nguyên vật liệu sản xuất bia

Mua bán ( cả xuất khẩu) đồ uống bia rượu nước giải khát các loại

Kinh doanh dịch vụ khách sạn

Các dịch vụ du lịch

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: