3:01 PM 8-2-2016
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ
Công ty cổ phần Xây dựng LICOGI 16-2
LICOGI162:OTC 9   ■ 0 (0%)
Cập nhật 08/02 - Mở
Lĩnh vực: Công nghiệp
Ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Trạng thái:
Ngày chào sàn: 11/03/2010
Giới thiệu công ty
Địa chỉ: A2 / 2A Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp. HCM
Điện thoại: (08) 37225389 - 37306900
Fax: (08) 37221336
Email: info@licogi162.com
Website: http://www.licogi162.com

Ban lãnh đạo
Ông Bùi Dương Hùng
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông Đoàn Thuận Chí
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Ngô Quốc Huy
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Văn Bắc
Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Quốc Đồng
Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Trần Thị Thái
Trưởng Ban kiểm soát
Ông Hoàng Chí Phúc
Thành viên Ban kiểm soát
Ông Nguyễn Anh Tuấn
Thành viên Ban kiểm soát