Logo Vinacorp

VN-Index :   -6.81
678.02   (-0.99%)
GTGD :   1,836.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.32
82.88   (-1.57%)
GTGD :   403.6 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.08
57.28   (-0.14%)
GTGD :   39.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -6.88
648.29   (-1.05%)
GTGD :   903.6 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -2.54
151.46   (-1.65%)
GTGD :   162.5 tỷ VNĐ
Tin mới

“Sa cơ lỡ vận” còn bị ngân hàng ép giá “chiếm đoạt” tài sản

Tài chính ngân hàng  |   CafeF  |   5 giờ trước

Sự vụ xảy ra tại Lâm Đồng giữa Vietinbank Lâm Đồng với Công ty CP Hoàng Kỳ Lâm Đồng. Giá trị ước tính khi cho vay hơn 32 tỷ đồng nhưng khi phát mãi tài sản để thu hồi nợ thì chỉ định giá chưa tới 15 tỷ đồng. Theo khổ chủ thì ngân hàng đã bỏ ra ngoài nhiều hạng mục khi thẩm định tài sản, khiến công ty Hoàng Kỳ bị thiệt hại nghiêm trọng.

Thị trường
VN-Index -6.81 678.02 (-0.99%)
HNX-Index -1.32 82.88 (-1.57%)
UPCOM-Index -0.08 57.28 (-0.14%)
VN30-Index -6.88 648.29 (-1.05%)
HNX30-Index -2.54 151.46 (-1.65%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40