6:21 PM 6-2-2016
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
KHP:HOSE 12,4   ▼ -0,1 (-0,81%)
Cập nhật 06/02 - Đóng
Lĩnh vực: Dịch vụ tiện ích
Ngành: Điện
Trạng thái:
Ngày chào sàn: 11/03/2010
Giới thiệu công ty
Địa chỉ: 11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hoà
Điện thoại: 84-(58) 3822 159
Fax: 84-(58) 3992 000
Email: info@khpc.com.vn
Website: http://www.khpc.com.vn/
Vị thế Công ty
  • CTCP Điện lực Khánh Hoà là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là kinh doanh bán điện và các dịch vụ kỹ thuật điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; thi công xây lắp điện, lắp đặt công tơ, thí nghiệm điện; Giám sát thi công, tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật các công trình lưới điện từ 110 KV trở xuống; Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, trên tinh thần đổi mới công tác dịch vụ khách hàng, Công ty hoạt động trên phương châm.
  • Điên lực Cam Ranh và Khánh Sơn sẽ sáp nhập thành Điện lực Cam Ranh - Khánh Sơn
  • Điện lực Diên Khánh và Khánh Vĩnh được sáp nhập thành Điện lực Diên Khánh - Khánh Vĩnh
  • Việc sáp nhập nhằm tăng cường máy móc và nhân lực để việc bảo hành, sửa chữa, vận hành lưới điện của KHP được kịp thời và tốt hơn.

Chiến lược Phát triển và Đầu tư

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2005-2007 STT Nội dung ĐVT 6 tháng cuối năm 2005 2005 2006 2007 Số liệu % tăng giảm so với năm 2005 Số liệu % tăng giảm so với năm 2006

1 Gía trị vốn CSH Tr. đồng 163,221 163,221 188,000 15,18% 188,000 0.0%

2 Tổng sản lượng điện mua Kwh 399,741,000 776,303,000 853,948,000 10.00% 939,506,000 10%

3 Điện thương phẩm - 370,960,000 725,673,000 799,435,000 10.16% 879,378,000 10%

4 Tỷ lệ điện tổn thất % 7,2 6,54 6,4 6,4

5 Gía bán điện bình quân đồng/kwh 794 800 804 0.50% 804 0.0%

6 Tổng doanh thu tiền điện Tr.đồng 294,542 580,538 642,745 10,72% 707,019 10.09%

7 Chi phí mua điện - 238,645 463,388 509,960 10% 560,885 10%

8 Chi phí SXKD - 46,351 96,953 105,907 9,24% 118,307 11.7%

9 Lợi nhuận điện trước thuế - 9,546 20,196 26,876 33,07% 29.326 9,1%

10 Lợi nhuận khác trước thuế - 1,000 1,500 1,500 0% 1,500 0 %

11 Thuế TNDN % 0 0 0 14

12 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 10,546 21,696 28,376

31% 26,510* 13 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần % 3,80 3,73 4,415 3,7

14 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu % 6,461 13,29 15,094 14,10

15 Tỷ lệ cổ tức % 5,82 13,58 12,69*

Các dự án lớn
Dự án mua tài sản lưới điện 110 kV Khánh Hoà trị giá 350.185.781.031 đồng từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Ban lãnh đạo
Ông Bùi Quang Hùng
Chủ tịch HĐQT
Ông Đào Thanh Hoài
Thành viên HĐQT
Ông Lê Hoàng Anh
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Bình
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Lâm
Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Cao Ký
Phó Tổng GĐ
Ông Nguyễn Kim Hoàng
Phó Tổng GĐ
Ông Trần Đăng Hiền
Phó Tổng GĐ
Bà Trần Thị Triều Linh
Kế toán trưởng
Ông Tô Hiếu Thuận
Trưởng BKS
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Thành viên BKS
Ông Lục Xuân Thơi
Thành viên BKS