1:24 PM 11-2-2016
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ

HNX

CMS: Chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung 2.500.000 cổ phiếu

Thứ Hai, 27/02/2012, 17:21 RSS Gửi email In tin

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho CTCPCavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụđược niêm yết bổ sung 2.500.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng số 113/GCN-UBCK ngày 11/11/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp với những nội dung sau:

-        Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCPCavico Xây dựng Nhân lực và Dịch vụ

-        Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-        Mã chứng khoán: CMS

-        Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

-        Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 2.500.000 cổ phiếu(Hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)

-        Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 25.000.000.000 đồng(Hai mươi lăm tỷ đồng).


HNX

facebook Hot! F319
Tìm tin theo ngày   

Mã liên quan

Mã CK: CMS
Giá 11,2
Lượt view 73

từ khóa nổi bật