Logo Vinacorp

VN-Index :   +0.12
723.64   (+0.02%)
GTGD :   473.02 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.15
91.23   (-0.16%)
GTGD :   60.49 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.23
57.44   (+0.40%)
GTGD :   12.68 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.24
693.25   (-0.03%)
GTGD :   129.05 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.38
167.08   (-0.23%)
GTGD :   37.027575415282 tỷ VNĐ
CTCP Xây dựng Công trình Giao thông 710
Mã chứng khoán:      TPC710      16.00      -10.50 (-65.63%)      (cập nhật 12:00 21/10/2014)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
11/01/2012 TPC710: Trả cổ tức năm 2010
10/10/2008 UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xây dựng Công trình Giao thông 710
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 1.845
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.01
ROS (%) 0
ROE (%) 13.32
ROA (%) 4.9
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 1.845
P/E 0.01
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
OSVP OTC 9 -3.00 0 0
2TCORP OTC 5.6 +22.90 0 0
AAFC OTC 3 +9.00 0 0
AVICON OTC 20 0.00 0 0
ACCCO OTC 11.5 0.00 0 0
ACE UPCOM 28.3 0.00 0 0
ACSC OTC 24 0.00 0 0
ADCC OTC 15 0.00 0 0
AECS OTC 25 0.00 0 0
AGRINCO OTC 37 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

 Xây dựng các công trình giao thông (bao gồm: Cầu , đường, sân bay, bến cảng…) trong và ngoài nước;


 Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, thủy lợi và đường điện dưới 35 KV;


 Nạo vét, đào đắp, san lấp mặt bằng công trình;


 Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư, đô thị;


 Khai thác, kinh doanh, chế biến vật liệu xây dựng, cấu kiện thép, cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa;


 Xuất nhập khẩu phương tiện, vật tư, thiết bị giao thông vận tải;


 Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình không do Công ty thi công;

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: