Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.98
711.43   (-0.14%)
GTGD :   2,286.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.23
88.65   (-0.25%)
GTGD :   423.7 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.14
57.45   (+0.25%)
GTGD :   424.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -2.64
669.96   (-0.39%)
GTGD :   587.6 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.76
165.17   (-0.46%)
GTGD :   247.3 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SongDa7.)
Mã chứng khoán:      SD7      4.00      0.00 (0.00%)      (cập nhật 14:15 24/04/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Website: http://www.songda7.com.vn
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Doanh thu BH và CC DV 0 0 0 0
Lợi nhuận gộp 0 0 0 0
LN thuần từ HĐKD 0 0 0 0
LNST thu nhập DN 0 0 0 0
LNST của CĐ cty mẹ 0 0 0 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
Tài sản ngắn hạn 0 0 0 0
Tổng tài sản 0 0 0 0
Nợ phải trả 0 0 0 0
Nợ ngắn hạn 0 0 0 0
Vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0 0 0 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2015 2014 2013 2012
EPS (VNĐ) -1,465 344 1,000 -2,088
BVPS (VNĐ) 0 0 0 0
P/E -6.55 33.14 11.5 -2.68
ROS (%) 0 0 0 0
ROE (%) 0 0.88 2.64 -5.38
ROA (%) 0 0.16 0.44 -0.85
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2006 Tài liệu cổ đông năm 2006
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS -1,465
P/E -6.55
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi Tổng KLGD Tổng GTGD
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
(ĐVT: 1,000 VNĐ)
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
OSVP OTC 17 -0.13 0 0
2TCORP OTC 6 +22.90 0 0
AAFC OTC 3 +9.00 0 0
AVICON OTC 20 0.00 0 0
ACCCO OTC 11 -0.05 0 0
ACE UPCOM 28 -0.70 0 0
ACSC OTC 24 0.00 0 0
ADCC OTC 15 0.00 0 0
AECS OTC 30 -0.40 0 0
AGRINCO OTC 37 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Lịch sử Hình thành
  • Tiền thân là Công ty Sông Đà 7 - Đơn vị thành viên của Tổng Công ty Sông Đà thành lập tháng 8/1976.
  • Ngày 19/12/2005 chuyển thành Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
  • Ngày 27/12/2006 Công ty niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại Sở GDCK Hà nội với số VĐL là 90 tỷ đồng.
Lĩnh vực Kinh doanh
  • Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà ở và xây dựng khác; - Xây dựng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, giao thông.
  • Trang trí nội, ngoại thất công trình, tạo kiến trúc cảnh quan công trình.
  • Xây dựng đường dây và trạm biến áp điện đến 500 Kv.
  • Xây dựng công trình thông tin, bưu điện, xây dựng hầm lò, đường hầm.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: tiểu khu 5 - Thị trấn Ít Ong - H.Mường La - T.Sơn La
Điện thoại: (84.22) 383 0786
Fax: (84.22) 383 0921
Email: songda7.sd@gmail.com
Website: http://www.songda7.com.vn