Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.29
676.90   (+0.49%)
GTGD :   1,512.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.43
82.69   (+0.52%)
GTGD :   289.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.31
57.41   (+0.55%)
GTGD :   37.4 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.37
644.18   (+0.37%)
GTGD :   645.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.78
150.11   (+0.52%)
GTGD :   110.8 tỷ VNĐ
Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội
Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội
Mã chứng khoán:      HACINCO      12,500      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 07/05/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: