Logo Vinacorp

VN-Index :   +0.91
724.43   (+0.13%)
GTGD :   371.02 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.14
91.24   (-0.16%)
GTGD :   47.76 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.27
57.48   (+0.48%)
GTGD :   11.19 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.08
693.57   (+0.01%)
GTGD :   77.18 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.32
167.14   (-0.19%)
GTGD :   29.070743429867 tỷ VNĐ
CTCP Luyện cán thép Gia Sàng
Mã chứng khoán:      GISCO      10.5      0.00 (0.00%)      (cập nhật 12:00 27/04/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Luyện kim
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
02/03/2012 GISCO: Thông báo chốt DS họp ĐHCĐ năm 2012
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2011
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2011
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2011
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 0
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
BTMC OTC 14.5 0.00 0 0
CBSC OTC 25 +2.00 0 0
DVHP OTC 2.5 +1.00 0 0
HNSC OTC 25.5 0.00 0 0
HPMC OTC 0 0.00 0 0
VJSC OTC 10 0.00 0 0
MENETCO OTC 15 0.00 0 0
NDSC OTC 28 0.00 0 0
POMINAS OTC 50.85 -10.44 0 0
SHAL OTC 12 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

 - Sản xuất và kinh doanh các loại: phôi thép, cán, kéo thép


 - Chế tạo, lắp đặt thiết bị luyện kim


 - Sản xuất, mua bán oxy


 - Mua bán xăng dầu, vận tải đường bộ


 - Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm, điều chỉnh các thiết bị điện


 - Nhập khẩu các vật tư, nguyên liệu cho Luyện và cán thép, các thiết bị phục vụ cho sản xuất và kinh doanh của công ty.


 - Xuất khẩu các sản phẩm do Công ty sản xuất: phôi thép, cán thép, thép kéo

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: