Logo Vinacorp.vn

VN-Index :   +6.70
598.37   (+1.13%)
GTGD :   1,902.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.43
80.68   (+0.53%)
GTGD :   366.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.14
57.77   (-0.25%)
GTGD :   58.4 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +5.62
601.25   (+0.94%)
GTGD :   944.7 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.45
142.88   (+0.31%)
GTGD :   116.3 tỷ VNĐ
Tin mới

KLS giải thể ảnh hưởng thế nào tới tâm lý thị trường?

Thị trường chứng khoán  |   TNCK  |   1 giờ trước

(ĐTCK) Khoảng 40% số cổ phiếu trên sàn đang trong tình trạng dưới mệnh giá. VN-Index quẩn quanh dưới 600 điểm - mức điểm 10 năm trước TTCK Việt Nam đã đạt được (năm 2006), đặt ra một câu hỏi: liệu TTCK có bật lên được không khi có 40% số cổ phiếu dưới “điểm trung bình”?

Thị trường
VN-Index +6.70 598.37 (+1.13%)
HNX-Index +0.43 80.68 (+0.53%)
UPCOM-Index -0.14 57.77 (-0.25%)
VN30-Index +5.62 601.25 (+0.94%)
HNX30-Index +0.45 142.88 (+0.31%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40