Logo Vinacorp

VN-Index :   +0.93
622.20   (+0.15%)
GTGD :   1,676.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.35
83.88   (+0.42%)
GTGD :   407.6 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.41
56.98   (+0.72%)
GTGD :   49.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.11
614.31   (-0.02%)
GTGD :   847.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.15
151.01   (+0.77%)
GTGD :   168.7 tỷ VNĐ
Tin mới

Nhận định thị trường phiên 29/6: Vùng giá hiện tại vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động mua mới

Thị trường chứng khoán  |   TNCK  |   7 phút trước

(ĐTCK) Vùng giá hiện tại vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động mua mới. Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ thực hiện giải ngân tỷ trọng thấp nếu VN-Index lùi về vùng hỗ trợ quanh 600 điểm. Điểm mua tỷ trọng cao được khuyến nghị khi VN-Index giảm về vùng dưới 590 điểm.

Thị trường
VN-Index +0.93 622.20 (+0.15%)
HNX-Index +0.35 83.88 (+0.42%)
UPCOM-Index +0.41 56.98 (+0.72%)
VN30-Index -0.11 614.31 (-0.02%)
HNX30-Index +1.15 151.01 (+0.77%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40