6:59 PM 12-2-2016
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ
Công ty cổ phần Xây dựng Năng lượng
CAVICOEC:OTC 11   ■ 0 (0%)
Cập nhật 12/02 - Mở
Lĩnh vực: Nguyên vật liệu
Ngành: Khai khoáng
Trạng thái:
Ngày chào sàn: 18/07/2008