3:34 PM 10-2-2016
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
TTF:HOSE 4,8   ▲ 0,1 (2,08%)
Cập nhật 10/02 - Đóng
Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng
Ngành: Nội thất & sản phẩm gia dụng
Trạng thái:
Ngày chào sàn: 11/03/2010
Thay đổi về cơ cấu vốn
Ngày thông báo Ngày không HQ Ngày phát hành Ngày chính thức NY Hình thức phát hành Tỷ lệ Số lượng CP Tình trạng Vốn huy động (tỷ)
28-04-2010 10-05-2010 10-05-2010 28-04-2010 Cổ phiếu thưởng 50 - Pending -
28-04-2010 10-05-2010 10-05-2010 28-04-2010 Cổ phiếu thưởng 50 10.249.839 Done -
22-04-2010 22-04-2010 22-04-2010 22-04-2010 Quyền mua CP cho Cổ đông hiện hữu - - Pending -
22-04-2010 22-04-2010 22-04-2010 22-04-2010 Phát hành cho CBCNV - - Pending -
22-01-2010 22-01-2010 22-01-2010 22-01-2010 Phát hành cho CBCNV - 500.000 Done -
20-04-2009 25-12-2009 25-12-2009 22-01-2010 Phát hành cho CBCNV - 500.000 Done -
Chi trả cổ tức
Ngày thông báo Ngày không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày trả Loại hình thanh toán Cho năm TC Đợt Giá trị cổ tức Tỷ suất cổ tức
26-03-2010 05-04-2010 07-04-2010 18-05-2010 Tiền mặt 2009 Đợt CN 1.000 -
10-06-2009 18-06-2009 22-06-2009 06-07-2009 Tiền mặt 2008 Đợt CN 1.000 0,1
02-06-2008 11-06-2008 13-06-2008 30-06-2008 Tiền mặt 2007 Đợt 2 1.000 0,1