7:21 AM 13-2-2016
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ
Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài gòn Thương Tín
SBS:HOSE 3,9   ■ 0 (0%)
Cập nhật 13/02 - Đóng
Lĩnh vực: Tài chính
Ngành: Tài chính - Đầu tư
Trạng thái:
Ngày chào sàn: 05/07/2010
Giới thiệu công ty
Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-(8) 626 868 68
Fax: 84-(8) 625 559 39
Email: contact_vn@sbsc.com.vn
Website: http://sbsc.com.vn/

Ban lãnh đạo
Ông Nguyễn Hồ Nam
Chủ tịch HĐQT
Ông Đinh Hoài Châu
Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Mạc Hữu Danh
Phó Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Bình
Thành viên HĐQT
Ông Trần Thanh Hải
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Hùng
Tổng Giám đốc
Bà Phạm Trần Thu Hà
Phó Tổng GĐ
Ông Ngô Quảng Phú
Phó Tổng GĐ
Ông Nguyễn Huy Cường
Phó Tổng GĐ
Ông Nguyễn Thanh Phong
Phó Tổng GĐ
Bà Nguyễn Bích Thủy
Kế toán trưởng
Ông Hoàng Khánh Sinh
Trưởng BKS
Bà Đặng Huỳnh Ức My
Thành viên BKS
Bà Trần Thị Mai Hương
Thành viên BKS