7:52 PM 1-12-2015
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam
PVI:HNX 19,2   ■ 0 (0%)
Cập nhật 01/12 - Đóng
Lĩnh vực: Tài chính
Ngành: Bảo hiểm
Trạng thái:
Ngày chào sàn: 11/03/2010
Mở cửa 15,8 Biến động trong ngày 15,8 - 15,8 Khối lượng 1.000
Giá tham chiếu 10 Biến động 52 tuần - - - KL TB 10 phiên 100
You need to upgrade your Flash Player
  pvi Lĩnh vực
EPS (*) (TTM) (đồng) 2.057,09 0
P/E (TTM) (Lần) 9,33 6,99
Market Cap (tỷ đồng) 3.066,44 228.282,89
Giá trị sổ sách (nghìn đồng) 1.604.783,01 --
P/B (MRQ) (Lần) 0,83 2,96
ROA (%) 4,48 4,3
ROE (%) 9,5 18,22
SLCPLH (MRQ) (CP) 103.550.000 13.897.839.683
Chú thích: TTM: 4 qúy gần nhất,  MRQ: Qúy gần nhất,   ĐV giá: 1000 VND
Lịch sử Hình thành
  • Tiền thân là Công ty Bảo hiểm dầu khí, được thành lập ngày 23/01/1996.
  • Ngày 29/12/2006 chuyển thành Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam.
  • Năm 2007 PVI trở thành công ty đại chúng và chính thức niêm yết cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
  • VĐL đến tháng 12/2008 của công ty là 950.000.000.000 đồng.
  • Ngày 11/03/2010: A.M.Best công bố đánh giá xếp hạng tín nhiệm tài chínhc ủa PVI đạt mức B+ (năng lực tài chính vững mạnh) và chỉ số tín nhiệm cho nhà phát hành đạt mức "bbb-" (công ty duy trì được khả năng thựchieenj các căm kết tài chính tốt). PVI là công ty bảo hiểm - tài chính đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được một tổ chức xếp hạng quốc tế đanh giá và đạt mức xếp hạng cao.
Lĩnh vực Kinh doanh

kinh doanh bảo hiểm gốc,

Tái bảo hiểm, giám định tổn thất,

Tiến hành hoạt động đầu tư mua trái phiếu Chính phủ, mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp....

Ông Nguyễn Anh Tuấn
Chủ tịch HĐQT
Ông Tôn Thiên Việt
Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Bùi Vạn Thuận
Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Đình Lâm
Thành viên HĐQT
Ông Trần Văn Kim
Thành viên HĐQT
Bùi Ngọc Thắng
Phó Tổng GĐ
Ông Bùi Ngọc Thắng
Phó Tổng GĐ
Ông Phạm Anh Đức
Phó Tổng GĐ
Ông Trần Văn Quý
Phó Tổng GĐ
Ông Vũ Văn Thắng
Phó Tổng GĐ
Ông Phùng Tuấn Kiên
Kế toán trưởng
Bà Hà Lan
Trưởng BKS
Bà Hồ Thu Hương
Thành viên BKS
Ông Phạm Trường Giang
Thành viên BKS
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KL khớp Tổng GTGD
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
So sánh tương đương
  • PE
  • ROA
  • ROE
Giá P/E ROA ROE
VNR 23 7,53 6,17 10,34