12:55 PM 22-8-2014
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ
Công ty cổ phần chứng khoán Golden Bridge Việt Nam
GBS:HNX 15   ■ 0 (0%)
Cập nhật 22/08 - Đóng
Lĩnh vực: Tài chính
Ngành: Tài chính - Đầu tư
Trạng thái:
Ngày chào sàn: 11/10/2010
Mở cửa - Biến động trong ngày - - - Khối lượng -
Giá tham chiếu 10 Biến động 52 tuần 1,1 - 14,9 KL TB 10 phiên -
You need to upgrade your Flash Player
  gbs Lĩnh vực
EPS (*) (TTM) (đồng) - 0
P/E (TTM) (Lần) - 6,99
Market Cap (tỷ đồng) 202,5 228.282,89
Giá trị sổ sách (nghìn đồng) Infinity --
P/B (MRQ) (Lần) 1,33 2,96
ROA (%) - 4,3
ROE (%) - 18,22
SLCPLH (MRQ) (CP) - 13.897.839.683
Chú thích: TTM: 4 qúy gần nhất,  MRQ: Qúy gần nhất,   ĐV giá: 1000 VND
Ông Moon Goo Sang
Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Thị Luyến
Thành viên HĐQT
Ông Đào Hữu Thành
Thành viên HĐQT
Ông David Lee
Thành viên HĐQT
Ông Ly Sang Joon
Thành viên HĐQT
Ông Lê Quý Hòa
Tổng Giám đốc
Ông Bạch Ngọc An
Phó Tổng GĐ
Ông Trương Vĩnh Nam
Kế toán trưởng
Bà Bùi Thị Ngọc Mai
Trưởng BKS
Ông Đoàn Thái Bình
Thành viên BKS
Ông Lim Byeung Kwan
Thành viên BKS
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi KL khớp Tổng GTGD
Đơn vị GTGD: Nghìn VNĐ
So sánh tương đương
  • PE
  • ROA
  • ROE
Giá P/E ROA ROE
AASC - - - 9,31
ABFM - - - -
AGRTT 10 - - -
AICM - - - -
ALCI 10,65 - - -
ALCII 15,3 - - -
AMIC - - - -
APG 3,8 - 3,83 4,87
API 5 - - -
APMC - - - 2,41