5:04 PM 14-2-2016
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ

HOSE

TTF: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu

Thứ Hai, 17/10/2011, 20:59 RSS Gửi email In tin
Ngày 17/10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 187/2011/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã CK: TTF) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/10/2011


(Trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 24/10/2011 và 25/10/2011 thì người bán không được hưởng quyền).


Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2011


Tỷ lệ thực hiện: 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu mới).


Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.562.491 cổ phiếu


Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần cổ phiếu lẻ không được tính. Vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký

trên cơ sở số cổ phần thực tế phân phối được.


Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 105 cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ được hưởng cổ tức tương ứng là 105*5%= 5.25 cổ phiếu. Như vậy, số lượng cổ phần của cổ đông A thực nhận sau khi làm tròn

xuống hàng đơn vị là  5 cổ phiếu.


Địa điểm thực hiện:


    + Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.


    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, địa chỉ: ĐT 747, KP7, Thị trấn Uyên Hưng, Huyện Tân Uyên, Bình Dương. Cổ

đông đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu phải mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân, Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền (nếu là tổ chức). Trường hợp nhận thay phải có

Giấy ủy quyền hợp pháp.

 


HOSE

facebook Hot! F319
Tìm tin theo ngày   

Mã liên quan

Mã CK: TTF
Giá 4,8
Lượt view 199

từ khóa nổi bật