Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.77
656.30   (+0.42%)
GTGD :   720.9 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.11
79.51   (+0.13%)
GTGD :   169.7 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.11
57.05   (-0.20%)
GTGD :   30.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.08
617.08   (+0.34%)
GTGD :   421.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.76
143.16   (+0.53%)
GTGD :   94.7 tỷ VNĐ
Thông báo Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Bia Sài Gòn - Miền Tây
Đăng 15/04/2009 | 15:40 GMT+7  |  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây trân trọng kính mời quý cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty.

1.    Thời gian: Từ lúc 8:30, (Thứ 7), ngày 25/4/2009

2.    Địa điểm: Khách sạn Ninh Kiều 2 (Hội trường lầu 2), số 03 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

3.    Nội dung Đại hội:

-    Báo cáo của HĐQT/ Giám đốc về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2008. Trình bày phương hướng SXKD và đầu tư năm 2009.

-    Báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2008 của Ban Kiểm soát.

-    Thông qua tờ trình: Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 2008; kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận 2009; kế hoạch đầu tư 2009; lựa chọn công ty kiểm toán 2009.

4.    Đăng ký tham dự: Sau khi nhận được thư mời này, đề nghị các cổ đông xác nhận tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

-    Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây, KCN Trà Nóc, Tp. Cần Thơ

-    Điện thoại: (0710)3843333, Fax: (0710)3843222;

-    Thời gian: Trước 16:00 ngày 21/4/2009;

-    Liên hệ: Cô Nguyễn Thị Thu Trang – HCNSTL (0982032129)

Tài liệu đính kèm: Tai lieu to chuc Dai hoi co dong thuong nien 2009.zip

Thị trường
VN-Index +2.77 656.30 (+0.42%)
HNX-Index +0.11 79.51 (+0.13%)
UPCOM-Index -0.11 57.05 (-0.20%)
VN30-Index +2.08 617.08 (+0.34%)
HNX30-Index +0.76 143.16 (+0.53%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40