OTC Tin tức mới nhất - www.vinacorp.com http://www.vinacorp.vn/ en 'Con cưng' của tập đoàn Dầu khí sắp lên sàn Ngày 11-12 tới, Công ty TNHH MTV Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC) sẽ chào bán gần 130 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá 12.000 đồng/cổ phần. http://www.vinacorp.vn/news/con-cung-cua-tap-doan-dau-khi-sap-len-san/ct-569018 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT Đạm Cà Mau chuẩn bị IPO Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Đạm Cà Mau (PVCFC) và doanh nghiệp này đang thực hiện các thủ tục để bán đấu giá cổ phần trên Sở GDCK TP. HCM (HOSE). http://www.vinacorp.vn/news/dam-ca-mau-chuan-bi-ipo/ct-569017 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Tin IPO - VietnamAirline http://www.vinacorp.vn/news/thong-bao-ban-dau-gia-co-phan-lan-dau-ra-cong-chung-cua-cong-ty-me-tong-cong-ty-hang-khong-viet-nam/ct-569013 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT Thông báo về việc ủy quyền quản lý số cổ đông THÔNG BÁO V/v ỦY QUYỀN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG http://www.vinacorp.vn/news/thong-bao-ve-viec-uy-quyen-quan-ly-so-co-dong/ct-567732 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT TTB: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau: http://www.vinacorp.vn/news/ttb-nhan-ho-so-dang-ky-niem-yet-chung-khoan-tai-so-giao-dich-chung-khoan-ha-noi-cua-ctcp-tap-doan-tien-bo/ct-567729 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT Thông báo v/v quản lý ủy quyền sổ cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ trân trọng thông báo về việc ủy quyền Quản lý Sổ cổ đông nhu sau: http://www.vinacorp.vn/news/thong-bao-v-v-quan-ly-uy-quyen-so-co-dong/ct-567726 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT Cổ phiếu chào sàn - khẩu vị mới của nhà đầu tư “Việc đầu tư cổ phiếu trước khi niêm yết hoặc mới niêm yết vẫn phải dựa vào các chỉ số cơ bản và hoạt động thực chất của công ty. Tránh cổ phiếu có hoạt động làm giá bởi rất dễ thua lỗ ” http://www.vinacorp.vn/news/co-phieu-chao-san-khau-vi-moi-cua-nha-dau-tu/ct-567730 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT Gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng của Chính phủ: Người dân Thái Nguyên đã được tiếp cận Ngày 7-1-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, tại Thái Nguyên, một số hộ dân mua nhà tại chung cư Tiến Bộ TBCO đã được tiếp cận với nguồn vốn này. http://www.vinacorp.vn/news/goi-ho-tro-30-nghin-ty-dong-cua-chinh-phu-nguoi-dan-thai-nguyen-da-duoc-tiep-can/ct-567238 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT DongABank: Tỷ lệ nợ xấu lên đến 11,7%? Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014 của Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) không công bố rõ ràng tỷ lệ nợ theo 5 nhóm, chỉ biết số nợ quá hạn thời điểm cuối kỳ của ngân hàng là 6.088 tỷ đồng, tăng 6,6% so với thời điểm đầu năm, chiếm tỷ lệ 11,7% trên tổng dư nợ. http://www.vinacorp.vn/news/dongabank-ty-le-no-xau-len-den-11-7/ct-565940 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ Ngày 10/9/2014, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. http://www.vinacorp.vn/news/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2014-cong-ty-cp-tap-doan-tien-bo/ct-567728 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT VPBank: Lợi nhuận 6 tháng tăng gấp hơn 2,5 lần cùng kỳ, đạt 734 tỷ đồng Dù tín dụng tăng mạnh nhưng chất lượng nợ của VPBank kiểm soát tốt, với nợ xấu chỉ chiếm 2,93% trên tổng dư nợ tại thời điểm 30/6. http://www.vinacorp.vn/news/vpbank-loi-nhuan-6-thang-tang-gap-hon-2-5-lan-cung-ky-dat-734-ty-dong/ct-565705 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT TTB: Khởi công xây dựng toàn nhà A3, chung cư TBCo Sáng 18-6-2014 dự án chung cư TBCo, tòa nhà A3 đã chính thức khởi công. Đây là dự án do Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng. http://www.vinacorp.vn/news/ttb-khoi-cong-xay-dung-toan-nha-a3-chung-cu-tbco/ct-567733 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT Khởi công xây dựng toàn nhà A3, chung cư TBCo Sáng 18-6-2014 dự án chung cư TBCo, tòa nhà A3 đã chính thức khởi công. Đây là dự án do Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng. http://www.vinacorp.vn/news/khoi-cong-xay-dung-toan-nha-a3-chung-cu-tbco/ct-567727 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT Các chỉ số kinh doanh của VIB cải thiện Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) đã đạt lợi nhuận trước dự phòng 598 tỉ đồng và các chỉ số tài chính tích cực qua 6 tháng nửa đầu năm 2014. http://www.vinacorp.vn/news/cac-chi-so-kinh-doanh-cua-vib-cai-thien/ct-564789 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT PVcomBank tỷ lệ nợ xấu tăng do tín dụng giảm mạnh So với thời điểm 31/12/2013,nợ xấu mặc dù giảm 128 tỷ đồng về con số tuyệt đối nhưng tương đối tăng nhẹ từ 5,08% lên 5,19% do dư nợ cho vay của PVcomBank giảm khá mạnh, khoảng 8,27%. http://www.vinacorp.vn/news/pvcombank-ty-le-no-xau-tang-do-tin-dung-giam-manh/ct-564581 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT LienVietPostBank lấy đâu ra 10.000 tỷ đồng cho Tập đoàn Tuần Châu vay? Tính đến cuối năm 2013, LienVietPostBank có vốn điều lệ 6.460 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 79.594 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng là 28.954 tỷ đồng. Như vậy, con số 10.000 tỷ đồng cam kết cho Tập đoàn Tuần Châu vay là một con số khá lớn so với quy mô của ngân hàng. http://www.vinacorp.vn/news/lienvietpostbank-lay-dau-ra-10-000-ty-dong-cho-tap-doan-tuan-chau-vay/ct-564520 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT LienVietPostBank 'đổ' 10.000 tỷ đồng vào Tập đoàn Tuần Châu Ngày 04/8/2014, Tập đoàn Tuần Châu và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện để triển khai một loạt dự án lớn của Tập đoàn Tuần Châu về hạ tầng, du lịch, công nghệ và để phát triển thương hiệu hai bên. http://www.vinacorp.vn/news/lienvietpostbank-do-10-000-ty-dong-vao-tap-doan-tuan-chau/ct-564487 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT OCB: Tín dụng đạt 93% và huy động đạt 89,2% kế hoạch năm OCB đặt kế hoạch huy động đạt 29.700 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 22.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ đồng. http://www.vinacorp.vn/news/ocb-tin-dung-dat-93-va-huy-dong-dat-89-2-ke-hoach-nam/ct-564469 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT PGbank quý II lỗ 11,8 tỷ đồng, dự phòng tăng gấp 10 lần quý I Trong 524 tỷ đồng tín dụng được PGbank giải ngân trong quý II thì có tới 248 tỷ đồng dành cho khối DNNN và 276 tỷ dành cho các đối tượng khác bao gồm 182 tỷ đồng cho hộ kinh doanh cá thể, 83 tỷ đồng cho CTCP và 1 tỷ đồng cho HTX. http://www.vinacorp.vn/news/pgbank-quy-ii-lo-11-8-ty-dong-du-phong-tang-gap-10-lan-quy-i/ct-564390 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT Lận đận như… Chứng khoán Đại Việt CTCK Đại Việt (DVSC) vừa bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Mai Hữu Khương và bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuỷ thay thế. Vai trò đại diện theo pháp luật của ông Khương cũng được chuyển giao cho bà Thuỷ. http://www.vinacorp.vn/news/lan-dan-nhu-chung-khoan-dai-viet/ct-564389 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT PVcomBank ước lãi 58 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm Trước đó quý 1 ngân hàng báo lãi 43 tỷ đồng. Dự kiến 6 tháng cuối năm PVcomBank sẽ đạt lợi nhuận 71 tỷ. http://www.vinacorp.vn/news/pvcombank-uoc-lai-58-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam/ct-564383 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT Ngân hàng SCB lãi 123 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 6 tháng đầu năm, SCB đã vượt kế hoạch đề ra cho cả năm. http://www.vinacorp.vn/news/ngan-hang-scb-lai-123-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam/ct-564381 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT ĐHĐCĐ Bến Thành Land: Nóng chuyện chia cổ tức cho cổ đông cũ và mới Sáng 31/07, tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 của CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành (BTL), vấn đề chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 5% đã trở thành điểm nóng trong đại hội. http://www.vinacorp.vn/news/dhdcd-ben-thanh-land-nong-chuyen-chia-co-tuc-cho-co-dong-cu-va-moi/ct-564336 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT Có cơ hội tăng vọt, vì sao lợi nhuận ngân hàng An Bình vẫn kém? Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lớn trong kỳ khiến ngân hàng An Bình chỉ có lợi nhuận kiêm tốn trong quý 2/2014. http://www.vinacorp.vn/news/co-co-hoi-tang-vot-vi-sao-loi-nhuan-ngan-hang-an-binh-van-kem/ct-564302 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT ABBank báo lãi 122 tỷ đồng trong 6 tháng Hoạt động kinh doanh tốt hơn nhưng do trích lập dự phòng mạnh tay nên lợi nhuận của ABBank sụt giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. http://www.vinacorp.vn/news/abbank-bao-lai-122-ty-dong-trong-6-thang/ct-564248 Mon, 30 Mar 2015 08:02:20 GMT