OTC Tin tức mới nhất - www.vinacorp.com http://www.vinacorp.vn/ en Các chỉ số kinh doanh của VIB cải thiện Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) đã đạt lợi nhuận trước dự phòng 598 tỉ đồng và các chỉ số tài chính tích cực qua 6 tháng nửa đầu năm 2014. http://www.vinacorp.vn/news/cac-chi-so-kinh-doanh-cua-vib-cai-thien/ct-564789 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT PVcomBank tỷ lệ nợ xấu tăng do tín dụng giảm mạnh So với thời điểm 31/12/2013,nợ xấu mặc dù giảm 128 tỷ đồng về con số tuyệt đối nhưng tương đối tăng nhẹ từ 5,08% lên 5,19% do dư nợ cho vay của PVcomBank giảm khá mạnh, khoảng 8,27%. http://www.vinacorp.vn/news/pvcombank-ty-le-no-xau-tang-do-tin-dung-giam-manh/ct-564581 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT LienVietPostBank lấy đâu ra 10.000 tỷ đồng cho Tập đoàn Tuần Châu vay? Tính đến cuối năm 2013, LienVietPostBank có vốn điều lệ 6.460 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 79.594 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng là 28.954 tỷ đồng. Như vậy, con số 10.000 tỷ đồng cam kết cho Tập đoàn Tuần Châu vay là một con số khá lớn so với quy mô của ngân hàng. http://www.vinacorp.vn/news/lienvietpostbank-lay-dau-ra-10-000-ty-dong-cho-tap-doan-tuan-chau-vay/ct-564520 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT LienVietPostBank 'đổ' 10.000 tỷ đồng vào Tập đoàn Tuần Châu Ngày 04/8/2014, Tập đoàn Tuần Châu và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện để triển khai một loạt dự án lớn của Tập đoàn Tuần Châu về hạ tầng, du lịch, công nghệ và để phát triển thương hiệu hai bên. http://www.vinacorp.vn/news/lienvietpostbank-do-10-000-ty-dong-vao-tap-doan-tuan-chau/ct-564487 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT OCB: Tín dụng đạt 93% và huy động đạt 89,2% kế hoạch năm OCB đặt kế hoạch huy động đạt 29.700 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 22.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 350 tỷ đồng. http://www.vinacorp.vn/news/ocb-tin-dung-dat-93-va-huy-dong-dat-89-2-ke-hoach-nam/ct-564469 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT PGbank quý II lỗ 11,8 tỷ đồng, dự phòng tăng gấp 10 lần quý I Trong 524 tỷ đồng tín dụng được PGbank giải ngân trong quý II thì có tới 248 tỷ đồng dành cho khối DNNN và 276 tỷ dành cho các đối tượng khác bao gồm 182 tỷ đồng cho hộ kinh doanh cá thể, 83 tỷ đồng cho CTCP và 1 tỷ đồng cho HTX. http://www.vinacorp.vn/news/pgbank-quy-ii-lo-11-8-ty-dong-du-phong-tang-gap-10-lan-quy-i/ct-564390 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Lận đận như… Chứng khoán Đại Việt CTCK Đại Việt (DVSC) vừa bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Mai Hữu Khương và bổ nhiệm bà Lê Thị Bích Thuỷ thay thế. Vai trò đại diện theo pháp luật của ông Khương cũng được chuyển giao cho bà Thuỷ. http://www.vinacorp.vn/news/lan-dan-nhu-chung-khoan-dai-viet/ct-564389 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT PVcomBank ước lãi 58 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm Trước đó quý 1 ngân hàng báo lãi 43 tỷ đồng. Dự kiến 6 tháng cuối năm PVcomBank sẽ đạt lợi nhuận 71 tỷ. http://www.vinacorp.vn/news/pvcombank-uoc-lai-58-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam/ct-564383 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Ngân hàng SCB lãi 123 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 6 tháng đầu năm, SCB đã vượt kế hoạch đề ra cho cả năm. http://www.vinacorp.vn/news/ngan-hang-scb-lai-123-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam/ct-564381 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT ĐHĐCĐ Bến Thành Land: Nóng chuyện chia cổ tức cho cổ đông cũ và mới Sáng 31/07, tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 của CTCP Đầu tư Địa ốc Bến Thành (BTL), vấn đề chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 5% đã trở thành điểm nóng trong đại hội. http://www.vinacorp.vn/news/dhdcd-ben-thanh-land-nong-chuyen-chia-co-tuc-cho-co-dong-cu-va-moi/ct-564336 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Có cơ hội tăng vọt, vì sao lợi nhuận ngân hàng An Bình vẫn kém? Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lớn trong kỳ khiến ngân hàng An Bình chỉ có lợi nhuận kiêm tốn trong quý 2/2014. http://www.vinacorp.vn/news/co-co-hoi-tang-vot-vi-sao-loi-nhuan-ngan-hang-an-binh-van-kem/ct-564302 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT ABBank báo lãi 122 tỷ đồng trong 6 tháng Hoạt động kinh doanh tốt hơn nhưng do trích lập dự phòng mạnh tay nên lợi nhuận của ABBank sụt giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. http://www.vinacorp.vn/news/abbank-bao-lai-122-ty-dong-trong-6-thang/ct-564248 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Ô tô Trường Hải: 6 tháng lãi khủng 1.245 tỷ đồng Mức lợi nhuận khổng lồ này của Trường Hải 6 tháng đầu năm thậm chí còn cao hơn mức lợi nhuận đạt được cả năm 2013 của công ty. http://www.vinacorp.vn/news/o-to-truong-hai-6-thang-lai-khung-1-245-ty-dong/ct-564230 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Doanh thu quý II tăng mạnh, Chứng khoán Đại dương lãi gấp 4 lần cùng kỳ Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của OCS lần lượt tăng 41% và 175% so với 6 tháng đầu năm ngoái. http://www.vinacorp.vn/news/doanh-thu-quy-ii-tang-manh-chung-khoan-dai-duong-lai-gap-4-lan-cung-ky/ct-564083 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Kienlongbank: 6 tháng đạt 212 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế Nợ xấu của KienLongbank chiếm 2,4% trên tổng dư nợ. Ngân hàng http://www.vinacorp.vn/news/kienlongbank-6-thang-dat-212-ty-dong-loi-nhuan-truoc-thue/ct-563964 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Thấy gì từ việc BacA Bank chào bán trái phiếu? Đợt chào bán trái phiếu mà Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacA Bank) đang thực hiện sẽ giúp Ngân hàng tăng thêm 10% lượng vốn trung và dài hạn, giúp ích đáng kể cho những kế hoạch cho vay sắp tới của Ngân hàng. http://www.vinacorp.vn/news/thay-gi-tu-viec-baca-bank-chao-ban-trai-phieu/ct-563963 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT CK Đại Việt: Dồn lực cho tự doanh, quý II/2014 lỗ 280 triệu Cuối quý II, đầu tư ngắn hạn của DVSC là 34 tỷ - tăng gần 2 lần so với đầu năm nhưng dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn cũng lên tới 13,4 tỷ - bằng 40% giá trị đầu tư ngắn hạn http://www.vinacorp.vn/news/ck-dai-viet-don-luc-cho-tu-doanh-quy-ii-2014-lo-280-trieu/ct-563892 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Chứng khoán Thành Công: Quý II/2014 lỗ 340 triệu, thu nhập của Tổng giám đốc hơn 80 triệu/tháng Chi phí hoạt động kinh doanh tăng tới 108,7% tương đương gần 2 tỷ trong đó, riêng chi phí cho hoạt động tự doanh trong quý II/2014 là 1,8 tỷ. http://www.vinacorp.vn/news/chung-khoan-thanh-cong-quy-ii-2014-lo-340-trieu-thu-nhap-cua-tong-giam-doc-hon-80-trieu-thang/ct-563891 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Chứng khoán công nghiệp Việt Nam: Thu hồi 145 tỷ đồng phải thu, dư tiền mặt cuối quý 2 tăng vọt Lũy kế 6 tháng đầu năm, ISC lãi 3,27 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 0,13 tỷ đồng. http://www.vinacorp.vn/news/chung-khoan-cong-nghiep-viet-nam-thu-hoi-145-ty-dong-phai-thu-du-tien-mat-cuoi-quy-2-tang-vot/ct-563871 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Chứng khoán Đà Nẵng vẫn 'ôm' hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, 6 tháng lãi chưa đầy 1 tỷ Danh mục đầu tư tài chính của DNSC cuối quý 1 còn cổ phiếu ACB; ABB của Ngân hàng An Bình; MDB của Ngân hàng PT Mekong; OCB; VAB của Ngân hàng Việt Á… http://www.vinacorp.vn/news/chung-khoan-da-nang-van-om-hang-loat-co-phieu-ngan-hang-6-thang-lai-chua-day-1-ty/ct-563866 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT VIB đạt gần 600 tỷ lợi nhuận trước dự phòng 6 tháng đầu năm 2014 Tăng trưởng tín dụng 3% so với cuối năm 2013. Vốn chủ sở hữu hơn 8.000 tỷ. http://www.vinacorp.vn/news/vib-dat-gan-600-ty-loi-nhuan-truoc-du-phong-6-thang-dau-nam-2014/ct-563852 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Vinacomin đã bán toàn bộ 8,23% vốn tại SHS Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã bán hết 8.218.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (mã SHS - HNX). http://www.vinacorp.vn/news/vinacomin-da-ban-toan-bo-8-23-von-tai-shs/ct-563460 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT VPBank hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 6.347,41 tỷ đồng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1350/QĐ-NHNN cho phép Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động. http://www.vinacorp.vn/news/vpbank-hoan-tat-viec-tang-von-dieu-le-len-6-347-41-ty-dong/ct-563459 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Công ty Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 20% 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng cổ tức. http://www.vinacorp.vn/news/cong-ty-xay-dung-bao-tang-ho-chi-minh-chot-quyen-tra-co-tuc-bang-tien-20/ct-563380 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT Ngân hàng đầu tiên báo lãi 6 tháng 2014 Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) công bố kết quả kinh doanh cơ bản, đạt 120% kế hoạch lợi nhuận 6 tháng đầu năm. http://www.vinacorp.vn/news/ngan-hang-dau-tien-bao-lai-6-thang-2014/ct-563377 Fri, 29 Aug 2014 16:57:54 GMT