Logo Vinacorp

VN-Index :   +8.04
640.30   (+1.27%)
GTGD :   2,390.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.43
85.15   (+0.51%)
GTGD :   504.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.21
58.01   (-0.36%)
GTGD :   70.1 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.55
626.34   (+0.73%)
GTGD :   1,135.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.65
152.39   (+0.43%)
GTGD :   222.9 tỷ VNĐ
PVF đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PVI
Đăng 12/03/2012 | 11:30 GMT+7  |  
Ngày 12/03, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam ( HOSE: PVF) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu của CTCP PVI (HNX: PVI) .

Trước giao dịch, PVF nắm giữ 16,250,043 cổ phiếu PVI, chiếm tỷ lệ 7.9%.Dự kiến giao dịch bắt đầu từ 12/03 và kết thúc ngày 04/05.

Được biết, ông Nguyễn Khuyến Nguồn là Ủy viên HĐQT tại hai công ty này. Tuy nhiên, ông Nguồn không có cổ phiếu tại PVI.

Thị trường
VN-Index +8.04 640.30 (+1.27%)
HNX-Index +0.43 85.15 (+0.51%)
UPCOM-Index -0.21 58.01 (-0.36%)
VN30-Index +4.55 626.34 (+0.73%)
HNX30-Index +0.65 152.39 (+0.43%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40