Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.29
676.90   (+0.49%)
GTGD :   1,512.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.43
82.69   (+0.52%)
GTGD :   289.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.31
57.41   (+0.55%)
GTGD :   37.4 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.37
644.18   (+0.37%)
GTGD :   645.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.78
150.11   (+0.52%)
GTGD :   110.8 tỷ VNĐ
PVF đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu PVI
Đăng 12/03/2012 | 11:30 GMT+7  |  
Ngày 12/03, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam ( HOSE: PVF) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu của CTCP PVI (HNX: PVI) .

Trước giao dịch, PVF nắm giữ 16,250,043 cổ phiếu PVI, chiếm tỷ lệ 7.9%.Dự kiến giao dịch bắt đầu từ 12/03 và kết thúc ngày 04/05.

Được biết, ông Nguyễn Khuyến Nguồn là Ủy viên HĐQT tại hai công ty này. Tuy nhiên, ông Nguồn không có cổ phiếu tại PVI.

Thị trường
VN-Index +3.29 676.90 (+0.49%)
HNX-Index +0.43 82.69 (+0.52%)
UPCOM-Index +0.31 57.41 (+0.55%)
VN30-Index +2.37 644.18 (+0.37%)
HNX30-Index +0.78 150.11 (+0.52%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40