11:00 AM 29-4-2016
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ

Tài chính ngân hàng

Phương pháp ghi nhận doanh thu trong tài chính kế toán

Thứ Hai, 08/06/2009, 14:59 RSS Gửi email In tin Bình luận
SanOTC- Doanh thu là một chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp và được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, bởi lẽ doanh thu chính là nguồn tiềm năng đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên  các nhà đầu tư cần hiểu rằng theo nguyên tắc kế toán doanh thu được ghi nhận khi lợi nhuận và chi phí của doanh nghiệp được ghi nhận và xác định. Điều này có nghĩa là nguyên tắc kế toán không yêu cầu doanh thu được ghi nhận trùng với thời điểm tiền mặt được chi trả. Do đó Công ty có thể thổi phồng hoặc làm giảm lợi nhuận của mình bằng cách ghi nhận doanh thu sớm hơn hay muộn hơn thời điểm thực tế.

Có bốn tiêu chí để doanh thu có thể được ghi nhận như sau:

·         Có bằng chứng rõ ràng về thỏa thuận mua bán giữa bên khách hàng và bên Công ty cung cấp sản phẩm hay dịch vụ.

·         Sản phẩm, dịch vụ của Công ty đã được chuyển giao cho khách hàng.

·         Giá cả sản phẩm, dịch vụ đã được xác định

·         Công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ có thể  tương đối chắc chắn về khả năng thu tiền thanh toán từ khách hàng

Doanh thu thường được ghi nhận khi sản phẩm hoặc dịch vụ đã được chuyển giao đầy đủ cho khách hàng. Tuy nhiên đối với các hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ dài hạn doanh thu có thể được ghi nhận từng phần trước khi việc chuyển giao toàn bộ sản phẩm được hoàn tất hoặc ghi nhận một lúc sau khi việc chuyển giao sản phẩm đã hoàn tất.

Phương pháp ghi nhận từng phần: Phương pháp này được sử dụng hiệu quả khi doanh thu và chi phí cho sản phẩm được ước lượng một cách dễ dàng và tương đối chính xác. Một ví dụ điển hình trong trường hợp này là các dự án xây dựng với thời gian thi công kéo dài và chi phí cũng như doanh thu của dự án có thể ước lượng được. Theo phương pháp trên doanh thu sẽ được ghi nhận theo chi phí trong suốt quá trình thực hiện giự án. Ví dụ công ty AAA đang xây dựng một công trình trong 3 năm với chi phí ước lượng là 800 triệu USD và doanh thu ước đạt 1 tỷ USD.

Đơn vị: triệu USD

 

2006

2007

2008

Tổng

Doanh thu

500

375

125

1000

Chi phí

400

300

100

800

 

 Năm đầu tiên chi phí của Công ty phải bỏ ra là 400 triêu USD tức là 50% tổng chi phí do đó doanh thu sẽ được ghi nhận ở mức 50% tổng doanh thu ước đạt của cả dự án bằng 1000x0,5=500 triệu USD.

Sang đến năm thư hai chi phí Công ty bỏ ra là 300 triệu USD và chi phí tích lũy là 700 triệu USD bằng 87,5% tổng chi phí do dó doanh thu tích lũy sẽ bằng 87,5% tổng mức doanh thu bằng 875 triệu USD. Như vậy doanh thu ghi nhận năm thứ hai sẽ là 875-500=375 triệu USD. Và nguyên lý này áp dụng cho năm thứ ba chúng ta tìm được mức doanh thu ghi nhận cho năm thứ ba là 125 triệu USD.

Phương pháp ghi nhận hoàn thành: Phương pháp này được sử dụng hiệu quả khi doanh thu và chi phí cho sản phẩm không thể ước lượng một cách dễ dàng và chính xác. Một ví dụ điển hình trong trường hợp này là các dự án xây dựng với thời gian thi công kéo dài nhưng chi phí cũng như doanh thu của dự án không thể lường trước. Khi đó doanh thu sẽ được ghi nhận vào thời điểm sau khi sản phẩm được bàn giao cho khách hàng và quá trình thanh toán được bắt đầu thực hiện.

 

 


Hoàng Công Tuấn - SANOTC

facebook Hot! F319
Tìm tin theo ngày