Logo Vinacorp

VN-Index :   +0.93
622.20   (+0.15%)
GTGD :   1,676.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.35
83.88   (+0.42%)
GTGD :   407.6 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.41
56.98   (+0.72%)
GTGD :   49.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.11
614.31   (-0.02%)
GTGD :   847.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.15
151.01   (+0.77%)
GTGD :   168.7 tỷ VNĐ
Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 6 tháng lên 16,5%/năm
Đăng 19/07/2011 | 17:14 GMT+7  |  
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn 6 tháng đến ngày 15/7/2011 đã lên tới 16,5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn 3 tháng ở mức 14,5%/năm.

Lãi suất bình quân qua đêm liên ngân hàng ở mức 12,87%/năm. Các kỳ hạn khác đều trên 13%/năm.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã công bố thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần từ 2-8/7/2011. Theo đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng đến ngày 6/7 bằng VND giảm nhẹ đối với hầu hết các kỳ hạn với các mức giảm từ 0,02% đến 0,83%. Riêng lãi suất kỳ hạn 3 tháng và 6 tháng tăng lần lượt 0,10% và 0,22%. 

Lãi suất bình quân qua đêm trong tuần từ ngày 2-8/7 ở mức 11,61%/năm. Lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại từ 13,17% đến 14,20%/năm (ngoại trừ lãi suất không kỳ hạn).

 

Thị trường
VN-Index +0.93 622.20 (+0.15%)
HNX-Index +0.35 83.88 (+0.42%)
UPCOM-Index +0.41 56.98 (+0.72%)
VN30-Index -0.11 614.31 (-0.02%)
HNX30-Index +1.15 151.01 (+0.77%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40