Logo Vinacorp

VN-Index :   -0.94
677.08   (-0.14%)
GTGD :   1,321.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.12
82.76   (-0.14%)
GTGD :   283.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.13
57.16   (-0.22%)
GTGD :   51.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -2.01
646.28   (-0.31%)
GTGD :   711.6 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.15
151.61   (+0.10%)
GTGD :   93.2 tỷ VNĐ
HVG: Chủ tịch HĐQT đã mua 1 triệu CP, đăng ký mua tiếp 500.000 đơn vị
Đăng 03/11/2011 | 20:27 GMT+7  |  
Giao dịch thực hiện từ 30/9/2011 đến 2/11/2011.

 

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Dương Ngọc Minh như sau:

 

Tên người thực hiện giao dịch: Ông Dương Ngọc Minh-Chủ tịch HĐQT

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.018.800 đơn vị

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 1 triệu đơn vị

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.018.800 đơn vị

 

Giao dịch thực hiện từ 30/9/2011 đến 2/11/2011.

 

Ông Dương Ngọc Minh đăng ký mua tiếp 500.000 cổ phiếu để nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 22.518.800 đơn vị.

 

Giao dịch thực hiện từ 8/11/2011 đến 8/1/2012.

Thị trường
VN-Index -0.94 677.08 (-0.14%)
HNX-Index -0.12 82.76 (-0.14%)
UPCOM-Index -0.13 57.16 (-0.22%)
VN30-Index -2.01 646.28 (-0.31%)
HNX30-Index +0.15 151.61 (+0.10%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40