Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.14
632.26   (+0.34%)
GTGD :   2,030.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.02
84.72   (-0.02%)
GTGD :   537.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.60
58.22   (+1.04%)
GTGD :   78.4 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.40
621.79   (+0.06%)
GTGD :   840.6 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.57
151.74   (-0.37%)
GTGD :   239.7 tỷ VNĐ
HVG: Chủ tịch HĐQT đã mua 1 triệu CP, đăng ký mua tiếp 500.000 đơn vị
Đăng 03/11/2011 | 20:27 GMT+7  |  
Giao dịch thực hiện từ 30/9/2011 đến 2/11/2011.

 

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Dương Ngọc Minh như sau:

 

Tên người thực hiện giao dịch: Ông Dương Ngọc Minh-Chủ tịch HĐQT

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.018.800 đơn vị

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 1 triệu đơn vị

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.018.800 đơn vị

 

Giao dịch thực hiện từ 30/9/2011 đến 2/11/2011.

 

Ông Dương Ngọc Minh đăng ký mua tiếp 500.000 cổ phiếu để nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 22.518.800 đơn vị.

 

Giao dịch thực hiện từ 8/11/2011 đến 8/1/2012.

Thị trường
VN-Index +2.14 632.26 (+0.34%)
HNX-Index -0.02 84.72 (-0.02%)
UPCOM-Index +0.60 58.22 (+1.04%)
VN30-Index +0.40 621.79 (+0.06%)
HNX30-Index -0.57 151.74 (-0.37%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40