Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.50
690.22   (+0.51%)
GTGD :   1,263.4 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.54
84.86   (+0.64%)
GTGD :   396.3 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.18
56.67   (+0.31%)
GTGD :   68.3 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.03
672.20   (+0.45%)
GTGD :   670.7 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.81
153.79   (+1.19%)
GTGD :   201.3 tỷ VNĐ
HVG: Chủ tịch HĐQT đã mua 1 triệu CP, đăng ký mua tiếp 500.000 đơn vị
Đăng 03/11/2011 | 20:27 GMT+7  |  
Giao dịch thực hiện từ 30/9/2011 đến 2/11/2011.

 

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Dương Ngọc Minh như sau:

 

Tên người thực hiện giao dịch: Ông Dương Ngọc Minh-Chủ tịch HĐQT

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.018.800 đơn vị

 

Số lượng cổ phiếu đã mua: 1 triệu đơn vị

 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.018.800 đơn vị

 

Giao dịch thực hiện từ 30/9/2011 đến 2/11/2011.

 

Ông Dương Ngọc Minh đăng ký mua tiếp 500.000 cổ phiếu để nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên 22.518.800 đơn vị.

 

Giao dịch thực hiện từ 8/11/2011 đến 8/1/2012.

Thị trường
VN-Index +3.50 690.22 (+0.51%)
HNX-Index +0.54 84.86 (+0.64%)
UPCOM-Index +0.18 56.67 (+0.31%)
VN30-Index +3.03 672.20 (+0.45%)
HNX30-Index +1.81 153.79 (+1.19%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40