Logo Vinacorp

VN-Index :   -3.78
645.52   (-0.58%)
GTGD :   854.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.60
83.40   (-0.71%)
GTGD :   230.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.55
56.63   (-0.96%)
GTGD :   38.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -2.67
630.54   (-0.42%)
GTGD :   414.6 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -1.17
150.85   (-0.77%)
GTGD :   80.8 tỷ VNĐ
CSC: CTCP Chứng khoán Đại Dương - CĐL đăng ký bán 466.800 cp
Đăng 27/02/2012 | 17:22 GMT+7  |  

-        Tên người thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương

-        Mã chứng khoán giao dịch: CSC

-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 466.800 CP

-        Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,336%

-        Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 466.800 CP

-        Phương thứcthực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

-        Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư

-        Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 28/02/2012

-        Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 27/04/2012.

 

Thị trường
VN-Index -3.78 645.52 (-0.58%)
HNX-Index -0.60 83.40 (-0.71%)
UPCOM-Index -0.55 56.63 (-0.96%)
VN30-Index -2.67 630.54 (-0.42%)
HNX30-Index -1.17 150.85 (-0.77%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40