Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.83
656.36   (+0.43%)
GTGD :   740.1 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.10
79.51   (+0.13%)
GTGD :   172.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.11
57.05   (-0.20%)
GTGD :   34.1 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.17
617.17   (+0.35%)
GTGD :   433.0 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.74
143.14   (+0.52%)
GTGD :   96.9 tỷ VNĐ
CSC: CTCP Chứng khoán Đại Dương - CĐL đăng ký bán 466.800 cp
Đăng 27/02/2012 | 17:22 GMT+7  |  

-        Tên người thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương

-        Mã chứng khoán giao dịch: CSC

-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 466.800 CP

-        Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,336%

-        Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 466.800 CP

-        Phương thứcthực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

-        Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư

-        Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 28/02/2012

-        Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 27/04/2012.

 

Thị trường
VN-Index +2.83 656.36 (+0.43%)
HNX-Index +0.10 79.51 (+0.13%)
UPCOM-Index -0.11 57.05 (-0.20%)
VN30-Index +2.17 617.17 (+0.35%)
HNX30-Index +0.74 143.14 (+0.52%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40