Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.95
677.04   (+0.44%)
GTGD :   2,012.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.21
83.11   (-0.26%)
GTGD :   372.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.05
56.20   (-0.10%)
GTGD :   35.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +1.79
666.10   (+0.27%)
GTGD :   1,063.1 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.90
149.38   (-0.60%)
GTGD :   173.6 tỷ VNĐ
CSC: CTCP Chứng khoán Đại Dương - CĐL đăng ký bán 466.800 cp
Đăng 27/02/2012 | 17:22 GMT+7  |  

-        Tên người thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương

-        Mã chứng khoán giao dịch: CSC

-        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 466.800 CP

-        Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,336%

-        Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 466.800 CP

-        Phương thứcthực hiện giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận

-        Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư

-        Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 28/02/2012

-        Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 27/04/2012.

 

Thị trường
VN-Index +2.95 677.04 (+0.44%)
HNX-Index -0.21 83.11 (-0.26%)
UPCOM-Index -0.05 56.20 (-0.10%)
VN30-Index +1.79 666.10 (+0.27%)
HNX30-Index -0.90 149.38 (-0.60%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40