Logo Vinacorp

VN-Index :   +5.36
658.89   (+0.82%)
GTGD :   1,696.9 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.04
79.37   (-0.05%)
GTGD :   294.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.35
56.81   (-0.61%)
GTGD :   83.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.45
619.45   (+0.72%)
GTGD :   926.3 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.59
143.00   (+0.42%)
GTGD :   179.0 tỷ VNĐ
BECAMEX ACC: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông sáng lập
Đăng 09/09/2010 | 15:29 GMT+7  |  
Cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Bê Tông Becamex thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu như sau:

1.      Tên cổ đông sáng lập thực hiện giao dịch: Đoàn Văn Thuận

2.      Số CMND: 280864280 do Công an Bình Dương cấp ngày 22/2/2005

3.      Mã chứng khoán giao dịch: ACC (cổ phiếu của Công ty cổ phần Bê Tông Becamex)

4.      Sàn giao dịch: UPCOM

5.      Số lượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được phân bổ: 50.000 quyền

6.      Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán: 32.000 quyền

7.      Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 9/9/2010 đến ngày 30/9/2010

Thị trường
VN-Index +5.36 658.89 (+0.82%)
HNX-Index -0.04 79.37 (-0.05%)
UPCOM-Index -0.35 56.81 (-0.61%)
VN30-Index +4.45 619.45 (+0.72%)
HNX30-Index +0.59 143.00 (+0.42%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40