Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.14
632.26   (+0.34%)
GTGD :   2,030.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.02
84.72   (-0.02%)
GTGD :   537.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.60
58.22   (+1.04%)
GTGD :   78.4 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.40
621.79   (+0.06%)
GTGD :   840.6 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.57
151.74   (-0.37%)
GTGD :   239.7 tỷ VNĐ
BECAMEX ACC: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông sáng lập
Đăng 09/09/2010 | 15:29 GMT+7  |  
Cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần Bê Tông Becamex thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu như sau:

1.      Tên cổ đông sáng lập thực hiện giao dịch: Đoàn Văn Thuận

2.      Số CMND: 280864280 do Công an Bình Dương cấp ngày 22/2/2005

3.      Mã chứng khoán giao dịch: ACC (cổ phiếu của Công ty cổ phần Bê Tông Becamex)

4.      Sàn giao dịch: UPCOM

5.      Số lượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được phân bổ: 50.000 quyền

6.      Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán: 32.000 quyền

7.      Thời gian dự kiến thực hiện: Từ ngày 9/9/2010 đến ngày 30/9/2010

Thị trường
VN-Index +2.14 632.26 (+0.34%)
HNX-Index -0.02 84.72 (-0.02%)
UPCOM-Index +0.60 58.22 (+1.04%)
VN30-Index +0.40 621.79 (+0.06%)
HNX30-Index -0.57 151.74 (-0.37%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40