Logo Vinacorp

VN-Index :   -11.50
620.77   (-1.82%)
GTGD :   4,633.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -1.71
83.62   (-2.00%)
GTGD :   1,162.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -1.84
56.83   (-3.14%)
GTGD :   165.5 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -13.81
612.69   (-2.20%)
GTGD :   2,352.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -3.97
149.43   (-2.59%)
GTGD :   655.3 tỷ VNĐ
Bảng giá OTC tham khảo ngày 31/12/2010
Đăng 31/12/2010 | 17:15 GMT+7  |  
Vinacorp trân trọng gửi tới nhà đầu tư Bảng giá OTC tham khảo như sau ( Thống kê từ Sanotc):

BẢNG GIÁ OTC THAM KHẢO

Ngày: 31/12/2010

STT

Mã CK

Tên Công ty

Giá TC

Giá hiện tại

Xu thế

Thấp

TB

Cao

Ngân hàng

1

MB

Ngân hàng TMCP Quân đội

17.5

16.5

17.5

18.5

2

MSB

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải

11.8

10.9

Thị trường
VN-Index -11.50 620.77 (-1.82%)
HNX-Index -1.71 83.62 (-2.00%)
UPCOM-Index -1.84 56.83 (-3.14%)
VN30-Index -13.81 612.69 (-2.20%)
HNX30-Index -3.97 149.43 (-2.59%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40