Logo Vinacorp

VN-Index :   +7.85
684.89   (+1.16%)
GTGD :   2,330.7 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.38
83.48   (+0.45%)
GTGD :   403.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.11
56.09   (-0.19%)
GTGD :   63.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +5.11
671.21   (+0.77%)
GTGD :   1,320.0 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.24
150.62   (+0.83%)
GTGD :   175.8 tỷ VNĐ
Bảng giá OTC tham khảo ngày 31/12/2010
Đăng 31/12/2010 | 17:15 GMT+7  |  
Vinacorp trân trọng gửi tới nhà đầu tư Bảng giá OTC tham khảo như sau ( Thống kê từ Sanotc):

BẢNG GIÁ OTC THAM KHẢO

Ngày: 31/12/2010

STT

Mã CK

Tên Công ty

Giá TC

Giá hiện tại

Xu thế

Thấp

TB

Cao

Ngân hàng

1

MB

Ngân hàng TMCP Quân đội

17.5

16.5

17.5

18.5

2

MSB

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải

11.8

10.9

Thị trường
VN-Index +7.85 684.89 (+1.16%)
HNX-Index +0.38 83.48 (+0.45%)
UPCOM-Index -0.11 56.09 (-0.19%)
VN30-Index +5.11 671.21 (+0.77%)
HNX30-Index +1.24 150.62 (+0.83%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40