Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.84
676.18   (-0.27%)
GTGD :   1,820.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.06
82.82   (-0.07%)
GTGD :   370.3 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.16
57.13   (-0.27%)
GTGD :   36.9 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -3.38
644.91   (-0.52%)
GTGD :   995.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.34
151.12   (-0.22%)
GTGD :   143.8 tỷ VNĐ
Bảng giá OTC tham khảo ngày 31/12/2010
Đăng 31/12/2010 | 17:15 GMT+7  |  
Vinacorp trân trọng gửi tới nhà đầu tư Bảng giá OTC tham khảo như sau ( Thống kê từ Sanotc):

BẢNG GIÁ OTC THAM KHẢO

Ngày: 31/12/2010

STT

Mã CK

Tên Công ty

Giá TC

Giá hiện tại

Xu thế

Thấp

TB

Cao

Ngân hàng

1

MB

Ngân hàng TMCP Quân đội

17.5

16.5

17.5

18.5

2

MSB

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải

11.8

10.9

Thị trường
VN-Index -1.84 676.18 (-0.27%)
HNX-Index -0.06 82.82 (-0.07%)
UPCOM-Index -0.16 57.13 (-0.27%)
VN30-Index -3.38 644.91 (-0.52%)
HNX30-Index -0.34 151.12 (-0.22%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40