Logo Vinacorp

VN-Index :   +7.52
656.11   (+1.16%)
GTGD :   1,950.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.18
83.70   (+0.21%)
GTGD :   453.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.23
56.25   (-0.41%)
GTGD :   58.3 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.95
639.63   (+0.78%)
GTGD :   1,130.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.34
151.76   (+0.23%)
GTGD :   172.6 tỷ VNĐ
Bảng giá OTC tham khảo ngày 31/12/2010
Đăng 31/12/2010 | 17:15 GMT+7  |  
Vinacorp trân trọng gửi tới nhà đầu tư Bảng giá OTC tham khảo như sau ( Thống kê từ Sanotc):

BẢNG GIÁ OTC THAM KHẢO

Ngày: 31/12/2010

STT

Mã CK

Tên Công ty

Giá TC

Giá hiện tại

Xu thế

Thấp

TB

Cao

Ngân hàng

1

MB

Ngân hàng TMCP Quân đội

17.5

16.5

17.5

18.5

2

MSB

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải

11.8

10.9

Thị trường
VN-Index +7.52 656.11 (+1.16%)
HNX-Index +0.18 83.70 (+0.21%)
UPCOM-Index -0.23 56.25 (-0.41%)
VN30-Index +4.95 639.63 (+0.78%)
HNX30-Index +0.34 151.76 (+0.23%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40