Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.77
710.64   (-0.25%)
GTGD :   2,385.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.31
88.57   (-0.34%)
GTGD :   434.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.16
57.47   (+0.28%)
GTGD :   427.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -2.96
669.64   (-0.44%)
GTGD :   618.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -1.00
164.93   (-0.60%)
GTGD :   252.5 tỷ VNĐ
Bảng giá OTC tham khảo ngày 31/12/2010
Đăng 31/12/2010 | 17:15 GMT+7  |  
Vinacorp trân trọng gửi tới nhà đầu tư Bảng giá OTC tham khảo như sau ( Thống kê từ Sanotc):

BẢNG GIÁ OTC THAM KHẢO

Ngày: 31/12/2010

STT

Mã CK

Tên Công ty

Giá TC

Giá hiện tại

Xu thế

Thấp

TB

Cao

Ngân hàng

1

MB

Ngân hàng TMCP Quân đội

17.5

16.5

17.5

18.5

2

MSB

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải

11.8

10.9

Thị trường
VN-Index -1.77 710.64 (-0.25%)
HNX-Index -0.31 88.57 (-0.34%)
UPCOM-Index +0.16 57.47 (+0.28%)
VN30-Index -2.96 669.64 (-0.44%)
HNX30-Index -1.00 164.93 (-0.60%)

USD/VND

GBP 31,504.25 -335.44 -1.06% 32,009.8 -335.44
EUR 24,814.87 -140.31 -0.57% 25,111.93 -140.31
USD 22,300 40 0.18% 22,370 40