9:01 PM 12-2-2016
  • Chọn mã chứng khoán cần theo dõi
Thêm quan tâm
HOSE 497.88 3.07 (0,62% ) HNX 60.778915 0.045542 (0,07% ) UPCOM 40.448945 -0.225211 (-0,55% )
GTGD: 588,61 tỷ GTGD: 135,52 tỷ GTGD: 1,02 tỷ
Phân loại ngành - vốn hóa Đơn vị: tỷ đồng
Công nghiệp 36.129,64
Các dịch vụ hỗ trợ 1.131,72
Cơ khí máy móc 5.663,66
Công nghiệp phụ trợ 1.032,59
Thiết bị điện tử 1.953,7
Vận tài công nghiệp 11.238,95
Xây dựng & vật liệu xây dựng 15.109,02
Tài chính 228.282,89
Bảo hiểm 32.020,58
Bất động sản 48.697,32
Ngân hàng 128.204,76
Tài chính - Đầu tư 19.360,23
Y tế 7.705,52
Dược phẩm - Sinh hóa phẩm 7.560,42
Y tế & thiết bị y tế 145,1
Công nghệ 10.981,48
Phần mềm & dịch vụ máy tính 9.013,73
Thiết bị & công nghệ phần cứng 1.967,75
Dầu khí 20.438,03
Dịch vụ dầu khí 19.905,95
Sản xuất dầu khí 532,08
Dịch vụ tiện ích 17.849,03
Điện 14.884,85
Gas, Nước & DV tiện ích 2.964,18
Nguyên vật liệu 60.997,77
Chế biến lâm sản & giấy 203,31
Hóa chất 29.940,41
Khai khoáng 10.042,26
Luyện kim 20.811,79
Dịch vụ tiêu dùng 11.150,62
Dịch vụ bán lẻ 2.263,23
Du lịch, giải trí & vận tải dân dụng 8.018,56
Giáo dục- Thiết bị giáo dục 746,81
Truyền thông - Xuất bản 122,03
Hàng tiêu dùng 119.756,35
Đồ uống 663,96
May mặc, trang sức & vật dụng cá nhân 3.571,61
Nội thất & sản phẩm gia dụng 883,59
Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP 110.408,36
Sản xuất Ô tô & phụ tùng 3.346,3
Thiết bị giải trí & Đồ chơi 186,46
Thuốc lá 696,08
Viễn thông 748,36
Viễn thông 748,36
Cơ cấu vốnĐơn vị: tỷ đồng
Vốn điều lệ
HNX 100,31
HOSE 2.268.390,02
OTC -
UPCOM 3,7
Vốn hóa
HNX 73.514,18
HOSE 440.525,53
OTC -
UPCOM 9.322,34
Thị trường niêm yết
SL DN Vốn hóa
(tỷ VNĐ)
Tỷ trọng vốn hóa
(%)
P/E
(lần)
P/B
(lần)
ROA
(%)
ROE
(%)
HOSE 323 440.525,53 85,7 12,89 4,02 11,77 23,38
HNX 396 73.514,18 14,3 78,46 1,67 5,75 17,67
Thị trường (HOSE&HNX) 719 514.039,71 100 22,27 3,69 10,91 22,56
LĨNH VỰC:
Công nghiệp 270 36.129,64 7,03 9,33 0,93 6,2 14,11
Công nghệ 20 10.981,48 2,14 6,17 1,95 14,98 40,81
Viễn thông 11 748,36 0,15 0,91 0,78 1,42 2,67
Dịch vụ tiêu dùng 55 11.150,62 2,17 5,93 1,85 6,13 10,78
Tài chính 118 228.282,89 44,41 6,99 2,96 4,3 18,22
Dầu khí 16 20.438,03 3,98 13,48 2,24 6,24 20,14
Dịch vụ tiện ích 29 17.849,03 3,47 11,93 1,37 9,59 20,78
Nguyên vật liệu 86 60.997,77 11,87 95,71 5,89 13,1 18,75
Hàng tiêu dùng 93 119.756,35 23,3 25 5,83 24,52 35,36
Y tế 22 7.705,52 1,5 7,61 2,11 17,19 25,72