Logo Vinacorp

VN-Index :   -4.26
680.57   (-0.62%)
GTGD :   1,287.9 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.78
83.42   (-0.92%)
GTGD :   292.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.25
57.12   (-0.43%)
GTGD :   31.8 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -4.54
650.63   (-0.69%)
GTGD :   596.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -1.20
152.80   (-0.78%)
GTGD :   109.2 tỷ VNĐ
Công Ty Môi Trường và Dịch Vụ Đô Thị Vĩnh Yên
Công Ty Môi Trường và Dịch Vụ Đô Thị Vĩnh Yên
Mã chứng khoán:      VYEC      0      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Gas, Nước & DV tiện ích
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 3,200,000
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: