Logo Vinacorp

VN-Index :   +6.62
719.56   (+0.93%)
GTGD :   3467.74 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.13
89.9   (+0.14%)
GTGD :   437.34 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.06
57.66   (-0.10%)
GTGD :   111.98 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +11.36
689.32   (+1.68%)
GTGD :   1689.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.78
162.7   (+0.48%)
GTGD :   219.46582786537 tỷ VNĐ
CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam
Mã chứng khoán:      VNTT      55.00      -49.00 (-89.09%)      (cập nhật 12:00 02/06/2015)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Thiết bị & công nghệ phần cứng
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
01/04/2011 VNTT: 16/5, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
25/03/2011 VNTT: trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 8%
20/06/2010 VNTT: trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt
03/05/2010 VNTT: 27/5, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 1.13
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.01
ROS (%) 0
ROE (%) 10.2
ROA (%) 9.22
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 1.13
P/E 0.01
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
CHIPSANG OTC 4.5 +0.50 0 0
CICC OTC 8 -2.30 0 0
CMSC OTC 13.5 -13.50 0 0
EACC OTC 12 +8.00 0 0
EISS OTC 13.5 +386.50 0 0
iCARE OTC 14 0.00 0 0
IES OTC 0 0.00 0 0
INTECH OTC 0 0.00 0 0
NEOC OTC 11 +3.00 0 0
NISCO OTC 13.75 -0.25 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

 

- Đại lý các dịch vụ điện thoại, Internet, ADSL.

- Dịch vụ truyền thông.

- Khảo sát, tư vấn, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, truyền thông, công nghệ thông tin và các công trình liên quan đến quản lý tự động.

- Sản xuất, gia công, cung ứng, xuất khẩu thiết bị điện tử, cơ khí chính xác, tự động.

- Chuyển giao công nghệ, gia công và xuất khẩu phần mềm.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: