Logo Vinacorp

VN-Index :   +7.52
656.11   (+1.16%)
GTGD :   1,950.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.18
83.70   (+0.21%)
GTGD :   453.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.23
56.25   (-0.41%)
GTGD :   58.3 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.95
639.63   (+0.78%)
GTGD :   1,130.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.34
151.76   (+0.23%)
GTGD :   172.6 tỷ VNĐ
Tổng công ty thép Việt Nam
Tổng công ty thép Việt Nam
Mã chứng khoán:      VNSTEEL      11,000      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 26/08/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Luyện kim
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 680,000,000
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: