Logo Vinacorp

VN-Index :   +4.22
714.81   (+0.59%)
GTGD :   1,919.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.08
86.61   (+0.10%)
GTGD :   262.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.22
55.30   (+0.40%)
GTGD :   82.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.34
670.90   (+0.50%)
GTGD :   807.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.22
158.45   (+0.14%)
GTGD :   113.3 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VinhlongFood)
Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (VinhlongFood)
Mã chứng khoán:      VLF      1,100      -100 (-9.09%)      (cập nhật 08:00 05/05/2016)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2006 Tài liệu cổ đông năm 2006
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E -0.26
EPS -6,192
SLCP Niêm Yết 11,959,982
SLCP Lưu Hành 0
ROE -58.2%
ROA -10.48%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 38 Đường 2/9 - P.1 - Tp.Vĩnh Long - T.Vĩnh Long
Điện thoại: (84.70) 382 2512
Fax: (84.70) 382 3773
Email: vinhlongfood@hcm.vnn.vn
Website: http://www.vinhlongfood.com