Logo Vinacorp

VN-Index :   +5.96
716.55   (+0.84%)
GTGD :   3,358.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
86.86   (+0.38%)
GTGD :   489.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.23
55.31   (+0.42%)
GTGD :   290.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.96
671.52   (+0.59%)
GTGD :   1,380.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.51
158.75   (+0.32%)
GTGD :   216.3 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC)
Công ty Cổ phần Gạch men Thanh Thanh (TTC)
Mã chứng khoán:      TTC      19,400      +700 (+3.61%)      (cập nhật 15:15 21/02/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Dịch vụ bán lẻ
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
15/04/2016 TTC: AFC VF Limited - CĐL đã bán 9.600 cp
31/03/2016 TTC: AFC VF Limited - CĐL đã bán 56.700 CP

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 3.72
EPS 3,658
SLCP Niêm Yết 5,992,348
SLCP Lưu Hành 5,940,528
ROE 16.86%
ROA 9.18%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Đường số 1 - KCN.Biên Hòa I - P.An Bình - Tp.Biên Hòa - T.Đồng Nai
Điện thoại: (84.61) 383 6066
Fax: (84.61) 383 6305
Email: info@thanhthanhceramic.com
Website: http://www.thanhthanhceramic.com