Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.23
672.67   (+0.48%)
GTGD :   2,014.5 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.47
83.68   (+0.57%)
GTGD :   541.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.27
55.65   (+0.48%)
GTGD :   31.2 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +4.97
661.20   (+0.76%)
GTGD :   1,184.6 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.60
153.66   (+1.05%)
GTGD :   305.5 tỷ VNĐ
CTCP Giống Thủy sản Thanh Hóa
CTCP Giống Thủy sản Thanh Hóa
Mã chứng khoán:      TSTH      7,000      -7,000 (-100.00%)      (cập nhật 12:00 24/12/2010)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Nông sản- Thủy, hải sản & CBTP
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: