Logo Vinacorp

VN-Index :   +6.62
719.56   (+0.93%)
GTGD :   3467.74 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.13
89.9   (+0.14%)
GTGD :   437.34 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.06
57.66   (-0.10%)
GTGD :   111.98 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +11.36
689.32   (+1.68%)
GTGD :   1689.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.78
162.7   (+0.48%)
GTGD :   219.46582786537 tỷ VNĐ
CTCP Dây và Ống đồng Trần Phú
Mã chứng khoán:      TPCW      29.00      -10.78 (-37.17%)      (cập nhật 12:00 12/10/2014)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Thiết bị điện tử
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
23/07/2011 TPCW chi trả cổ tức 10% năm 2010 bằng tiền mặt
02/06/2011 TPCW: 30/6 ĐHCĐ thường niên năm 2011
14/09/2009 TPCW: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2011
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2011
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2011
EPS (VNĐ) 1.058
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.03
ROS (%) 0
ROE (%) 9.23
ROA (%) 4.98
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 1.058
P/E 0.03
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
CADIVI OTC 26.75 +3.25 0 0
HANAKA OTC 6 -0.50 0 0
HANEL OTC 11.625 +0.38 0 0
KTGR OTC 0 0.00 0 0
NAGA OTC 26 +0.10 0 0
NIKKO OTC 10 +2.00 0 0
TODIMAX OTC 0 0.00 0 0
VESCO OTC 1,000 -990.00 0 0
VICADI OTC 0 0.00 0 0
VIETREE OTC 0 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

-    Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu dây đồng kỹ thuật điện và dây cáp điện các loại;

-    Kinh doanh các chủng loại dây điện gồm: dây trần và dây bọc cách điện, dây e may;

-    Kinh doanh nguyên liệu vật tư kim loại màu (đồng, nhôm);
 
-   Kinh doanh hoá chất (trừ hoá chất Nhà nước cấm), phụ gia, nhựa PVC, nguyên vật liệu cho ngành điện;

-     Xuất nhập khẩu các loại hàng hoá Công ty kinh doanh;

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: