Logo Vinacorp

VN-Index :   +4.22
714.81   (+0.59%)
GTGD :   1,919.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.08
86.61   (+0.10%)
GTGD :   262.2 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.22
55.30   (+0.40%)
GTGD :   82.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.34
670.90   (+0.50%)
GTGD :   807.8 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.22
158.45   (+0.14%)
GTGD :   113.3 tỷ VNĐ
Công ty CP sách và thiết bị giáo dục Miền Nam
Công ty CP sách và thiết bị giáo dục Miền Nam
Mã chứng khoán:      SOBE      0      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Truyền thông - Xuất bản
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E -0
EPS 2
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 4,305,000
ROE 21.99%
ROA 15.16%
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Miền Nam


Tên tiếng Anh: South books and Education Equipment Joint stock company


Tên viết tắt: SOBEE


Vốn điều lệ: 43.050.000.000 đồng


Lịch sử hình thành và phát triển:


Ngành nghề kinh doanh:
 - In ấn và các dịch vụ liên quan đến in ấn.
 - Sao chép bảng ghi các loại ( trừ loại nhà nước cấm )
 - Bán sách, báo, tạp chí, thiết bị trường học, thiết bị giảng dạy được phép lưu hành.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: