Logo Vinacorp

VN-Index :   +5.35
682.25   (+0.79%)
GTGD :   1,754.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.35
83.04   (+0.43%)
GTGD :   384.7 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.81
58.22   (+1.40%)
GTGD :   55.3 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +5.09
649.27   (+0.79%)
GTGD :   955.4 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.17
151.28   (+0.78%)
GTGD :   167.8 tỷ VNĐ
Công ty CP sách và thiết bị giáo dục Miền Nam
Công ty CP sách và thiết bị giáo dục Miền Nam
Mã chứng khoán:      SOBE      0      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Truyền thông - Xuất bản
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E -0
EPS 2
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 4,305,000
ROE 21.99%
ROA 15.16%
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Miền Nam


Tên tiếng Anh: South books and Education Equipment Joint stock company


Tên viết tắt: SOBEE


Vốn điều lệ: 43.050.000.000 đồng


Lịch sử hình thành và phát triển:


Ngành nghề kinh doanh:
 - In ấn và các dịch vụ liên quan đến in ấn.
 - Sao chép bảng ghi các loại ( trừ loại nhà nước cấm )
 - Bán sách, báo, tạp chí, thiết bị trường học, thiết bị giảng dạy được phép lưu hành.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: