Logo Vinacorp

VN-Index :   +4.21
691.36   (+0.61%)
GTGD :   1,496.0 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.73
83.74   (+0.88%)
GTGD :   162.4 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.46
54.00   (+0.87%)
GTGD :   104.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.90
639.32   (+0.61%)
GTGD :   696.7 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.56
149.81   (+1.05%)
GTGD :   65.4 tỷ VNĐ
Công ty CP sách và thiết bị giáo dục Miền Nam
Công ty CP sách và thiết bị giáo dục Miền Nam
Mã chứng khoán:      SOBE      0      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 30/11/1999)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Truyền thông - Xuất bản
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E -0
EPS 2
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 4,305,000
ROE 21.99%
ROA 15.16%
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Miền Nam


Tên tiếng Anh: South books and Education Equipment Joint stock company


Tên viết tắt: SOBEE


Vốn điều lệ: 43.050.000.000 đồng


Lịch sử hình thành và phát triển:


Ngành nghề kinh doanh:
 - In ấn và các dịch vụ liên quan đến in ấn.
 - Sao chép bảng ghi các loại ( trừ loại nhà nước cấm )
 - Bán sách, báo, tạp chí, thiết bị trường học, thiết bị giảng dạy được phép lưu hành.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: