Logo Vinacorp

VN-Index :   +2.58
722.14   (+0.36%)
GTGD :   3645.38 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +1.47
91.37   (+1.64%)
GTGD :   708.14 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.14
57.52   (-0.24%)
GTGD :   111.66 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +11.36
689.32   (+1.68%)
GTGD :   1689.5 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +3.86
166.56   (+2.37%)
GTGD :   491.26602355271 tỷ VNĐ
CTCP Sonadezi Châu Đức
Mã chứng khoán:      SIDC      10.5      +14.50 (+138.10%)      (cập nhật 12:00 25/07/2016)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Bất động sản
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
06/04/2012 SIDC: 25/04 tổ chức ĐHCĐ năm 2012
01/01/2012 SIDC: Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty
29/05/2011 SIDC: trả cổ tức năm 2010 tỷ lệ 3.6%
25/03/2011 SIDC: 29/04, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
23/05/2010 SIDC: trả cổ tức năm 2009 tỷ lệ 2.6%
21/04/2010 SIDC: 29/04 tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
08/09/2009 Xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức
02/05/2009 SIDC: 20/05, trả cổ tức năm 2008 tỷ lệ 3.8%
15/10/2008 Tổ hợp Sonadezi sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 619.12
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0.04
ROS (%) 0
ROE (%) 5.68
ROA (%) 4.44
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 619.12
P/E 0.04
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AGRC OTC 11 0.00 0 0
APC1 OTC 3.2 0.00 0 0
BCCI OTC 0 0.00 0 0
BCHN OTC 11 0.00 0 0
BCRES OTC 19 +2.00 0 0
BTJSC OTC 9 0.00 0 0
BTNH OTC 10 +1.00 0 0
UDJ UPCOM 7.4 -0.10 0 0
CI5L OTC 20 0.00 0 0
CAVICOID OTC 9.5 -0.50 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: