Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.52
707.83   (-0.21%)
GTGD :   3,181.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.24
85.88   (+0.28%)
GTGD :   442.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.18
54.92   (-0.33%)
GTGD :   124.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.38
668.10   (+0.06%)
GTGD :   1,446.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.29
156.07   (+0.19%)
GTGD :   195.2 tỷ VNĐ
CTCP Thủy điện Sê San 4A
CTCP Thủy điện Sê San 4A
Mã chứng khoán:      SHJC      10,000      +2,000 (+20.00%)      (cập nhật 12:00 13/07/2015)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Điện
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 36,000,000
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty cổ phần Thuỷ điện Sê San 4A

Tên giao dịch: SESAN4A HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: SHJC

Vốn điều lệ: 360.000.000.000 đồng

Mục tiêu của Công ty: Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện Sê San 4A và các dự án khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Quản lý vận hành các nhà máy điện, sản xuất kinh doanh điện năng, tạo thu nhập ổn định lâu dài cho các Cổ đông.

Sử dụng  nguồn  vốn, khả  năng quản  lý,  lao động  và  uy  tín  của  các Cổ đông để phát triển sản xuất kinh doanh tạo nguồn lợi nhuận cho Công ty, tăng cổ tức cho các Cổ đông, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Ngành nghề kinh doanh:

- Đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các nhà máy thủy điện;

- Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông thủy lợi

- Sản xuất kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng

- San lắp mặt bằng

- Xây dựng đường dây và trạm biến thế điện.

- Sản xuất kinh doanh điện năng;

- Sửa chữa, bảo trì, thử nghiệm các nhà máy điện, lưới điện;

- Kinh doanh thương mại, dịch vụ và du lịch;

- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị;

- Các ngành nghề sản xuất kinh doanh khác.

Định hướng phát triển:

- Vận hành an toàn hiệu quả nhà máy thủy điện Sê San 4A

- Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho công trình thủy điện SêSan4A

- Nhận Tư vấn, giám sát các công trình thủy điện.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: