Logo Vinacorp

VN-Index :   +0.12
723.64   (+0.02%)
GTGD :   473.02 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.15
91.23   (-0.16%)
GTGD :   60.49 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.23
57.44   (+0.40%)
GTGD :   12.68 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -0.24
693.25   (-0.03%)
GTGD :   129.05 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.38
167.08   (-0.23%)
GTGD :   37.027575415282 tỷ VNĐ
CTCP Thủy điện Sê San 4A
Mã chứng khoán:      SHJC      10.00      +2.00 (+20.00%)      (cập nhật 12:00 13/07/2015)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Điện
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
19/07/2012 Sê San 4A: tạm ứng cổ tức năm 2012
10/06/2012 Sê San 4A: Kết quả ĐHCĐ năm 2012
22/11/2011 Nhà máy Thủy điện Sê San 4A hoàn thành hòa lưới điện Quốc gia
05/05/2010 BIC bảo hiểm cho nhà máy Thủy điện Sê San 4A
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 0
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
ALHC OTC 10.5 +2.50 0 0
AVHPC OTC 15 0.00 0 0
BBHC OTC 15 0.00 0 0
BCHP OTC 10 +1.00 0 0
BDHC OTC 10 0.00 0 0
BHHC OTC 10 0.00 0 0
BLHC OTC 14.5 0.00 0 0
BRTPC OTC 24 0.00 0 0
CAVICOHP OTC 7.8 +0.20 0 0
CDHC1 OTC 15 +5.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp

 

- Đầu tư xây dựng và quản lý vận hành các nhà máy thủy điện;

- Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông thủy lợi

- Sản xuất kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng

- San lắp mặt bằng

- Xây dựng đường dây và trạm biến thế điện.

- Sản xuất kinh doanh điện năng;

- Sửa chữa, bảo trì, thử nghiệm các nhà máy điện, lưới điện;

- Kinh doanh thương mại, dịch vụ và du lịch;

- Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị;

- Các ngành nghề sản xuất kinh doanh khác.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: