Logo Vinacorp

VN-Index :   +3.39
723.86   (+0.47%)
GTGD :   3323.14 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.46
91.12   (+0.50%)
GTGD :   479.21 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.21
57.5   (+0.36%)
GTGD :   110.33 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +2.59
692.5   (+0.38%)
GTGD :   1525.34 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +1.06
167.36   (+0.64%)
GTGD :   263.59410984878 tỷ VNĐ
CTCP Cơ khí Chế tạo máy Long An
Mã chứng khoán:      LAMICO      10.00      -10.00 (-100.00%)      (cập nhật 12:00 08/05/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Cơ khí máy móc
Website: Đang cập nhật
Đồ thị giá
TIN DOANH NGHIỆP
Thời gian Tiêu đề
17/06/2012 LAMICO: Phát hành CP thưởng cho cổ đông hiện hữu
Thông tin tài chính
KẾT QUẢ KINH DOANH
Năm tài chính 2012
Doanh thu BH và CC DV 0
Lợi nhuận gộp 0
LN thuần từ HĐKD 0
LNST thu nhập DN 0
LNST của CĐ cty mẹ 0
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Năm tài chính 2012
Tài sản ngắn hạn 0
Tổng tài sản 0
Nợ phải trả 0
Nợ ngắn hạn 0
Vốn chủ sở hữu 0
Lợi ích của CĐ thiểu số 0
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Năm tài chính 2012
EPS (VNĐ) 0
BVPS (VNĐ) 0
P/E 0
ROS (%) 0
ROE (%) 0
ROA (%) 0
TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
Chỉ số tài chính cơ bản
EPS 0
P/E -0
P/B 0
Giá trị sổ sách 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 0
Vốn hóa (tỷ đồng) 0
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá TB Thay đổi SL mua SL bán
/ 0 0.00 (0.00%) 0 0
Doanh nghiệp cùng ngành
Sàn Giá EPS P/E
AHBM OTC 17 -1.90 0 0
UAMC OTC 10 +4.00 0 0
CAMECO OTC 87 -75.75 0 0
CK120 OTC 11.5 0.00 0 0
PMEC OTC 12.5 0.00 0 0
COMA OTC 10.5 0.00 0 0
COMA2 OTC 0 0.00 0 0
COMA6 OTC 10.5 0.00 0 0
COMA7 OTC 10.5 0.00 0 0
COMAEL OTC 11.5 0.00 0 0
Giới thiệu doanh nghiệp
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: