Logo Vinacorp

VN-Index :   +5.96
716.55   (+0.84%)
GTGD :   3,358.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.33
86.86   (+0.38%)
GTGD :   489.5 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   +0.23
55.31   (+0.42%)
GTGD :   290.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +3.96
671.52   (+0.59%)
GTGD :   1,380.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.51
158.75   (+0.32%)
GTGD :   216.3 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC)
Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC)
Mã chứng khoán:      KHP      11,000      -100 (-0.91%)      (cập nhật 15:15 21/02/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HOSE
Nhóm ngành: Điện
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2006 Tài liệu cổ đông năm 2006
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 5.13
EPS 2,243
SLCP Niêm Yết 41,551,296
SLCP Lưu Hành 40,051,296
ROE 12.93%
ROA 5.74%
Giới thiệu doanh nghiệp
Vị thế Công ty
CTCP Điện lực Khánh Hoà là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là kinh doanh bán điện và các dịch vụ kỹ thuật điện trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; thi công xây lắp điện, lắp đặt công tơ, thí nghiệm điện; Giám sát thi công, tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật các công trình lưới điện từ 110 KV trở xuống; Thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, trên tinh thần đổi mới công tác dịch vụ khách hàng, Công ty hoạt động trên phương châm.Điên lực Cam Ranh và Khánh Sơn sẽ sáp nhập thành Điện lực Cam Ranh - Khánh SơnĐiện lực Diên Khánh và Khánh Vĩnh được sáp nhập thành Điện lực Diên Khánh - Khánh VĩnhViệc sáp nhập nhằm tăng cường máy móc và nhân lực để việc bảo hành, sửa chữa, vận hành lưới điện của KHP được kịp thời và tốt hơn.

Chiến lược Phát triển và Đầu tư

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2005-2007 STT Nội dung ĐVT 6 tháng cuối năm 2005 2005 2006 2007 Số liệu % tăng giảm so với năm 2005 Số liệu % tăng giảm so với năm 2006

1 Gía trị vốn CSH Tr. đồng 163,221 163,221 188,000 15,18% 188,000 0.0%

2 Tổng sản lượng điện mua Kwh 399,741,000 776,303,000 853,948,000 10.00% 939,506,000 10%

3 Điện thương phẩm - 370,960,000 725,673,000 799,435,000 10.16% 879,378,000 10%

4 Tỷ lệ điện tổn thất % 7,2 6,54 6,4 6,4

5 Gía bán điện bình quân đồng/kwh 794 800 804 0.50% 804 0.0%

6 Tổng doanh thu tiền điện Tr.đồng 294,542 580,538 642,745 10,72% 707,019 10.09%

7 Chi phí mua điện - 238,645 463,388 509,960 10% 560,885 10%

8 Chi phí SXKD - 46,351 96,953 105,907 9,24% 118,307 11.7%

9 Lợi nhuận điện trước thuế - 9,546 20,196 26,876 33,07% 29.326 9,1%

10 Lợi nhuận khác trước thuế - 1,000 1,500 1,500 0% 1,500 0 %

11 Thuế TNDN % 0 0 0 14

12 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 10,546 21,696 28,376

31% 26,510* 13 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần % 3,80 3,73 4,415 3,7

14 Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu % 6,461 13,29 15,094 14,10

15 Tỷ lệ cổ tức % 5,82 13,58 12,69*

Các dự án lớn
Dự án mua tài sản lưới điện 110 kV Khánh Hoà trị giá 350.185.781.031 đồng từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: