Logo Vinacorp

VN-Index :   -1.52
707.83   (-0.21%)
GTGD :   3,181.8 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.24
85.88   (+0.28%)
GTGD :   442.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.18
54.92   (-0.33%)
GTGD :   124.7 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.38
668.10   (+0.06%)
GTGD :   1,446.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   +0.29
156.07   (+0.19%)
GTGD :   195.2 tỷ VNĐ
CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình
CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình
Mã chứng khoán:      HNTBB      12,000      0 (0.00%)      (cập nhật 12:00 01/03/2012)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Đồ uống
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2012
P/E 0.02
EPS 2
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 4,000,000
ROE 11.07%
ROA 5.81%
Giới thiệu doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình


Tên giao dịch: HANOI - THAIBINH BEER JOINT STOCK COMPANY


Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng


Giấy phép ĐKKD số: 0803000218 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 29/07/2005 thay đổi lần thứ 2 ngày 5/11/2007.


Lịch sử hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình là Doanh nghiệp chuyển đổi (Cổ phần hoá) từ Công ty Bia Thái Bình trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình theo quyết định số 731/QĐ-UB ngày 04/4/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình và được bàn giao làm đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội theo công văn số 3047/CN-TCCB ngày 13/6/2005 của Bộ Công nghiệp.


Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất kinh doanh bia các loại.


Các thành tựu đạt được:

-  01 Huân chương lao động Hạng hai

-  02 Huân chương lao động Hạng ba

-  01 Cờ thi đua của Tỉnh Uỷ Thái Bình

-  Nhiều bằng khen của Bộ Công Thương, Tỉnh Uỷ, Uỷ ban nhân dân, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng Cục Thuế, Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội


Mục tiêu định hướng phát triển:

Bảo đảm sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty bằng việc đẩy mạnh sản xuất bia, từng bước đa dạng hoá ngành nghề, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty, tham gia niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Cụ thể:

- Về công tác thị trường: Phát huy thế mạnh giữ vững thị trường hiện có, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ mới. Đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu sản phẩm của Công ty. Phấn đấu chiếm lĩnh 70% thị phần bia trong tỉnh.

- Về sản xuất: Tập trung vào lĩnh vực sản xuất bia, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt coi trọng chất lượng, đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm có lợi thế đáp ứng 100% nhu cầu thị trường. Mục tiêu đến năm 2010 sản lượng sản xuất bia đạt 50 triệu lít/năm. Thực hiện triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu đa dạng hoá sản phẩm, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường sinh thái

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: Đầu tư mở rộng nâng công suất nên 50 triệu lít bia vào năm 2010

- Về đào tạo nguồn nhân lực: Kiện toàn, tuyển chọn tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh thời kỳ hội nhập. Duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000.

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: