Logo Vinacorp

VN-Index :   +4.18
663.07   (+0.63%)
GTGD :   1,572.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   +0.24
79.61   (+0.31%)
GTGD :   341.7 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.58
56.23   (-1.02%)
GTGD :   103.9 tỷ VNĐ
VN30-Index :   +0.19
619.64   (+0.03%)
GTGD :   748.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -0.18
142.82   (-0.12%)
GTGD :   189.2 tỷ VNĐ
CTCP Xi măng Hạ Long
CTCP Xi măng Hạ Long
Mã chứng khoán:      HLCC      95,000      -84,667 (-89.12%)      (cập nhật 12:00 09/08/2011)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 9,820,000
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp

1. Tổng Công ty Sông Đà: tỷ lệ góp vốn 53,17% tương đương 319,02 tỷ đồng

2. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: tỷ lệ góp vốn 30% tương đương 180 tỷ đồng

3. Công ty Tài chính Dầu khí: tỷ lệ góp vốn 10% tương đương 60 tỷ đồng

4. Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà: tỷ lệ góp vốn 6,83% tương đương 40,98 tỷ

Tổng mức đầu tư là 5.218,69 tỷ đồng

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: