Logo Vinacorp

VN-Index :   -6.34
671.68   (-0.94%)
GTGD :   553.6 tỷ VNĐ
HNX-Index :   -0.62
82.26   (-0.75%)
GTGD :   121.9 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   -0.30
56.98   (-0.52%)
GTGD :   10.6 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -6.57
641.72   (-1.01%)
GTGD :   316.0 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   -1.29
150.17   (-0.85%)
GTGD :   41.0 tỷ VNĐ
CTCP Xi măng Hạ Long
CTCP Xi măng Hạ Long
Mã chứng khoán:      HLCC      95,000      -84,667 (-89.12%)      (cập nhật 12:00 09/08/2011)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng & vật liệu xây dựng
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2011
P/E -0
EPS 0
SLCP Niêm Yết 0
SLCP Lưu Hành 9,820,000
ROE -0%
ROA -0%
Giới thiệu doanh nghiệp

1. Tổng Công ty Sông Đà: tỷ lệ góp vốn 53,17% tương đương 319,02 tỷ đồng

2. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: tỷ lệ góp vốn 30% tương đương 180 tỷ đồng

3. Công ty Tài chính Dầu khí: tỷ lệ góp vốn 10% tương đương 60 tỷ đồng

4. Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà: tỷ lệ góp vốn 6,83% tương đương 40,98 tỷ

Tổng mức đầu tư là 5.218,69 tỷ đồng

Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website: