Logo Vinacorp

VN-Index :   -2.40
714.47   (-0.33%)
GTGD :   3,570.2 tỷ VNĐ
HNX-Index :   0.00
86.32   (0.00%)
GTGD :   0.0 tỷ VNĐ
UPCOM-Index :   0.00
55.92   (0.00%)
GTGD :   0.0 tỷ VNĐ
VN30-Index :   -5.61
661.81   (-0.84%)
GTGD :   1,346.9 tỷ VNĐ
HNX30-Index :   0.00
157.46   (0.00%)
GTGD :   0.0 tỷ VNĐ
Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (Nam Mu HJSC)
Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (Nam Mu HJSC)
Mã chứng khoán:      HJS      0      -15,800 (0.00%)      (cập nhật 08:45 27/02/2017)
Đang giao dịch
Sàn giao dịch: HNX
Nhóm ngành: Điện
Đồ thị giá

TÀI LIỆU CỔ ĐÔNG
Năm Tiêu đề
2016 Tài liệu cổ đông năm 2016
Xem thêm ...
2015 Tài liệu cổ đông năm 2015
Xem thêm ...
2014 Tài liệu cổ đông năm 2014
Xem thêm ...
2013 Tài liệu cổ đông năm 2013
Xem thêm ...
2012 Tài liệu cổ đông năm 2012
Xem thêm ...
2011 Tài liệu cổ đông năm 2011
Xem thêm ...
2010 Tài liệu cổ đông năm 2010
Xem thêm ...
2009 Tài liệu cổ đông năm 2009
Xem thêm ...
2008 Tài liệu cổ đông năm 2008
Xem thêm ...
2007 Tài liệu cổ đông năm 2007
Xem thêm ...
2006 Tài liệu cổ đông năm 2006
Xem thêm ...
chỉ số tài chính cơ bản
Năm tài chính 2015
P/E 7.03
EPS 2,204
SLCP Niêm Yết 20,999,900
SLCP Lưu Hành 20,999,900
ROE 11.13%
ROA 3.43%
Giới thiệu doanh nghiệp
Vị thế Công ty
Suất đầu tư của Công ty là 19 tỷ đồng/1MW thấp hơn so với các doanh nghiệp khác cùng ngành.Đầu vào của Công ty là Suối Nậm mu được đánh giá có lượng mưa hàng năm lớn nhất miền Bắc, trung bình 3.500 mmm/năm. Công ty ký hợp đồng bán điện cho EVN trong 25 năm.
Chiến lược Phát triển và Đầu tư
Xây dựng và phát triển công ty thành đơn vị đầu tư, xây dựng và kinh doanh điện chuyên nghành, có khả năng làm chủ đầu tư và vận hành các công trình, dự án điện lớn tại Hà Giang. Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm và chế đọ sở hữu trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống. Phát huy mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, lấy hiệu quả kinh doanh là thước đo cho sự phát triển bền vững của công ty.
Các dự án lớn
Đầu tư xây dựng thêm nhà máy thuỷ điện số 2 là : Công ty thuỷ điện Nậm Ngần - tỉnh Hà Giang, tại suối Nậm Ngần, thuộc địa bàn xã Việt Lâm và Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Với tổng mức đầu tư là 251.345.142.000 đồng, công suất 13,5 MW, sản lượng điện hàng năm 60,2 triệu kw.
Triển vọng Công ty
Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển nguồn điện giai đoạn 2001-2010, trong đó Ưu tiên phát triển thủy điện, nhất là các công trình có lợi ích tổng hợp. Thị trường điện Việt Nam là thị trường có cung nhỏ hơn cầu, bởi vì mức tăng trưởng tiêu thụ điện năng tăng nhanh 15 đến 17 %/ năm so với mức tăng trung bình trên thế giới 2,3% năm.

 

 

Rủi ro Kinh doanh chính
Điệu kiện thiên nhiên là nhân tố rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sản lượng và hiệu quả của nhà máy thuỷ điện phụ thuộc chính vào nguồn năng lượng nước. Trong trường hợp hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm cả trong mùa mưa, làm lượng nước tích trong hồ chứa thấp hơn so với năng lực thiết kế, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất của nhà máy.
Xem thêm ...
Thông tin liên hệ

Địa chỉ: X.Tân Thành - H.Bắc Quang - T.Hà Giang
Điện thoại: (84.219) 382 7276
Fax: (84.219) 382 7276
Email: tchcnammu@gmail.com
Website: http://www.thuydiennammu.com.vn